Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu...
Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada
za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Osiguranje zdravih i sigurnih radnih mjesta

 • Najava
 • Izborna skupština
 • Prijavnica
Stručni sastanak - radionica
OSIGURANJE ZDRAVIH I SIGURNIH RADNIH MJESTA
i
Izborna skupština Hrvatskog društva za medicinu rada - HLZ

 • ~   Mjesto održavanja: U dvorani B, u Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Rockefellerova 4, Zagreb
 • ~   Vrijeme održavanja: subota, 13.06.2015.g.
 • ~   Bodovanje:
  • Aktivno sudjelovanje: 6 bodova
  • Pasivno sudjelovanje: 4 bodova
 • ~   P R O G R A M :
09:30 - 10:00 prijava sudionika
10:00 - 10:30 Razvoj preventivnih programa i osnaživanje kulture prevencije. Prof.dr.sc. Jadranka Mustajbegović, spec.med.rada
10:30 - 12:00 Radionica: izrada edukativnih materijala za doktore specijaliste medicine rada. Moderator: Prof.dr.sc. Jadranka Mustajbegović, spec.med.rada
12:00 - 12:30 pauza
12:30 - 14:00 Izborna skupština Hrvatskog društva za medicinu rada - HLZ
14:00 - 16:00 Organizacijski i Programski odbor 6. Hrvatskog kongresa medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem
 • ~   Kotizacija: Radionica nema kotizacije
 • ~   Prijave: Prijave učešća na Stručni sastanak-radionicu potrebno je poslati preko web stranice do 09.06.2015.g.

Poštovani članovi Hrvatskog društva za medicinu rada,
Dragi kolege,
Upravni odbor HDMR-HLZ na 16. sjednici održanoj 15. svibnja 2015. god. donio je odluku o ponovnom postupku izborne Skupštine Hrvatskog društva za medicinu rada HLZ-a prema preporuci Povjerenstva za organizacijska i pravna pitanja HLZ-a usklađeno sa Statutom HLZ, a vezano uz prigovor dr. Tomislava Furlana na izbornu Skupštinu Hrvatskog društva za medicinu rada HLZ-a održanu 15.11.2014. god.

Izborna Skupština HDMR održati će se u subotu 13.06.2015. god. u 12 sati i 30 minuta u dvorani B, u Školi narodnog zdravlja »Andrija Štampar«, Rockefellerova 4, Zagreb, u nastavku Stučnog sastanka-radionice HDMR-HLZ-a pod nazivom »OSIGURANJE ZDRAVIH I SIGURNIH RADNIH MJESTA«.

Jesenjim stručnim sastankom HDMR koji se održao u 11. mj 2014. god., istekao je četverogodišnji mandat predsjednice HDMR. Na osnovu navedenog, a u skladu s novim pravilima o izborima u HDMR, kandidati za predsjednika stručnog društva moraju svoje prijave dostaviti tajnici društva (dr. Dijana Poplašen) najkasnije 2 dana prije Izborne skupštine. Prema novim nadopunama Statuta HLZ-a od 28. veljače 2015. god. kandidat za predsjednika uz prijevu mora priložiti listu s imenima i prezimenima, te adresama i potpisima najmanje 10 izaslanika Skupštine koji podržavaju kandidaturu kandidata. Kandidat također mora biti aktivni redovni član HLZ-a najmanje pet godina.

Članovi Hrvatskog društva za medicinu rada koji uredno plaćaju članarinu Društvu i HLZ-u imaju pravo birati i biti birani. Popis članova HDMR revidiran je 19.05.2015. god. nakon nekoliko upozorenja i obavijesti i upućen u Središnjicu HLZ-a radi kontrole članstva i broja potrebnih članova za regularno održavanje Skupština društava (čl. 41., t. 13 Statuta).

Skenirani dijelovi Statuta (s nadopunama od 28.02.2015. god.) koji se odnose na rad i izborne postupke stručnih društava upućeni su članovima Upravnog odbora HDMR-HLZ.

S poštovanjem,

Predsjednica Hrvatskog društva za medicinu rada HLZ:
Prim. dr. sc. Azra Huršidić-Radulović, dr. med.


Prijavnica za sudjelovanje na stručnom sastanku HLZ-HDMR 13.06.2015.

* obavezna polja

** JMBG je obavezan za liječnike koji žele da im se dodjele bodovi pri HLK za sudjelovanje na simpoziju.

OSOBNI PODACI

*

*

**

*