Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu...
Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada
za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Proljetni stručni sastanak 2015.

 • Prezentacije
 • Izvještaj
 • Najava
 • Smještaj
 • Prijavnica
 1. Hrastić Novak L - Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje
  Hrastić-Novak
 2. Huršidić Radulović A – Uvod u stručni sastanak i Zakon o profesionalnoj....
  Huršidić-Radulović
 3. Kerner I, Macan J – Osobe s inavliditetom i radna sposobnost (radionica)
  Podaci u prezentaciji autora Kerner I. i Macan J. »Osobe s invaliditetom i radna sposobnost« (radionica), temeljeni su na propisima važećim u vremenu održavanja stručnog sastanka. U slučaja kasnijeg korištenja ovih podataka, potrebno je uzeti u obzir releventne propise koji su stupili na snagu nakon 2015. god. Prezentacija ne sadrži smjernice za postupanje pri ocjeni radne sposobnosti osoba sa invaliditetom.
  Kerner
 4. Martinović Ž – Samostalni sektor za medicinska vještaćenja MRMS i Medicina rada
  Martinović
 5. Mustajbegović J – Poveznice društva za medicinska vještačenja u mirovinskom osiguranju i HDMR
  Mustajbegović
 6. Sučec J – ZOSI profesionalna rehabilitacija
  Sučec
 7. Zavalić M – Obaveza kvotnog zapošljavanja osoba sa invaliditetom
  Zavalić
I Z V J E Š T A J
S PROLJETNOG STRUČNOG SASTANAKA HDMR HLZ održanog od 17. do 19. travnja 2015. god. na Plitvičkim jezerima u hotelu Jezera pod nazivom  "Osobe sa invaliditetom i radna sposobnost"

Predsjednica Hrvatskog društva za medicinu rada HLZ prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović pozdravila je sve prisutne i kroz uvodno predavanje upoznala prisutne s novim zakonskim definicijama, novitetima u vještačenju i radnom osposobljavnju osoba s invliditetom, a ujedno i predstavila predavače.

Ravnateljica novo formiranog Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invliditetom (ZOSI) dr. Lidija Hrastić Novak predstavila je ciljeve i organizaciju svog Zavoda kao i Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invliditetom.

Rukovoditeljica službe profesionalne rehabilitacije u ZOSI upoznala je prisutne s problemima koji su nastali radi dužeg perioda nepostojanja profesionalne rehabilitacije kao i poteškoće za ustrojavanje kvalitetne profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom i njihovo uključivanje u radne procese.

Novim zakonskim odredbama medicinsko vještačenje radi ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja podliježe reviziji u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Načelnica samostalnog sektora za reviziju dr. Željka Martinović ukazala je na probleme s kojima se susreću u reviziji, prvenstveno radi slabije povezanosti sa specijalistima medicine rada i nepoznavanja propisa koji reguliraju rad i ocjenu sposobnosti u medicini rada. Predložila je zajednički rad na donošenju smjernica za ocjenu radne sposobnosti. Povodom navedenog prijedloga prof. dr. Mustajbegović podsjetila je prisutne kako je upravo iz redova specijalista medicine rada i formirano Društvo za medicinska vještačenja u mirovinskom sustavu na incijativu dr. Nade Turčić i koje je postalo prepoznatljivo i u Europskim okvirima. Profesorica dr. Mustajbegović je prikazala i prezentirala udžbenik koji je u radu  "Ocjena privremene i trajne radne sposobnosti".

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu prim. dr. Marija Zavalić razjasnila je prisutnima metodologiju procjene za smanjenje kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom na radna mjesta s posebnim uvjetima rada kojih se pridržavao HZZZSR pri donošenju mišljenja. Naime, prema zakonskim odredbama HZZZSR daje mišljenje za smanjenje "kvote" za zapošljavanje osoba s invaliditetom poslodavcima s obzirom na zahtijeve radnih mjesta, poglavito radnih mjesta s posebnim uvjetima rada.

Tijekom radionice koju su vodile kolegice Ivana Kerner i Jelena Macan razjašnjena su dodatna pitanja oko mogućnosti zapošljavanja osoba s invliditetom kao i potrebna metodologija i način procjene radne sposobnosti osoba s invliditetom za pojedino radno mjesto. Prezentacije sudionika stručnog skupa i radionice nalaze se u prilogu ovog izvještaja.

Sudionici skupa zaključili su kako se u uvođenju novih zakonskih obaveza ušlo nepripremljeno, svi sudionici procesa su nedovoljno informirani, a poglavito poslodavci. Stječe se utisak kako pozitivne zakonske odredbe osoba s invliditetom i mjere za poticanje poslodavaca za zapošljavanje osoba s invliditetom, poslodavci smatraju nametom. Poslodavci također plaćaju određenu »kvotu« iako na tržištu rada prema HZZ-u nema osoba koje zadovoljavaju kriterije za zapošljavanje i kriterije upisa u Očevidnik. Sudionici predlažu kako u očevidnik treba upisati i radnike koji su po specijalistima medicine rada neposobni za obavljanje određenih poslova, kao i stimuliranje poslodavaca kako bi se osobama s kroničnim bolestima omogućilo organizacijskim mjerama produljenje radnog vijeka. HZZZSR ukazuje na nesklad opisa radnih zadataka i Procjene rizika, što se pokazalo i tijekom radionice. Funkcionalna procjena radne sposobnosti je imperativ kod zapošljavanja, a poglavito osoba s invliditetom. Procjena rizika i dobar opis poslova neophodni su za procjenu mogućnosti zapošljavanja osoba s inalivditetom, ali u nemalom broju slučajeva biti će potreban obilazak radnog mjesta specijaliste medicine rada.

Sastanku je prisustvovalo oko 110 sudionika. Održavanje skupa potpmogla je donacijom i tvrtka TUV Croatia koja učestvuje u standardiziranju postupaka u medicini rada.

Predsjednica HDMR-HLZ
Prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović, dr. med
Osobe s invaliditetom i radna sposobnost

 • ~   Mjesto održavanja: Nacionalni park Plitvička jezera - Hotel "Jezero"
 • ~   Vrijeme održavanja: 17. do 19. travnja 2015.g.
 • ~   Bodovanje:
  • Aktivno sudjelovanje: 8 bodova
  • Pasivno sudjelovanje: 6 bodova
Milino jezero Plitvice
 • ~   P R O G R A M :
~   Petak, 17. travnja 2015.   ~
15:30 Okupljanje sudionika sastanka
16:00 - 20:00 Program Hrvatskog društva za sportsku medicinu
20:30 Svečana večera uz muziku
~   Subota, 18. travnja 2015.   ~
09:00 - 09:10 Otvorenje stručnog sastanka, pozdravne riječi domaćina i organizatora sastanka
09:10 - 09:20 Uvod u stručni sastanak: Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba invaliditetom
09:20 - 10:00 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, ravnateljica dr. Lidija Hrastić Novak
10:00 - 10:30 Profesionalna rehabilitacija i centri za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, rukovoditelj službe profesionalne rehabilitacije Jasenka Sučec, dipl. soc. radnik
10:30 - 11:00 Medicinska vještačenja, načelnica samostalnog sektora za reviziju, nadzor i medicinska vještačenja Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava dr. Željka Martinović
11:00 - 11:30 Pauza za kavu
11:30 - 12:00 Kvote za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, ravnateljica HZZZSR prim. dr. sc. Marija Zavalić
12:00 - 13:00 Radionica »Osobe s inavliditetom i radna sposobnost«, moderator dr. Ivana Kerner i prim. dr. sc. Jelena Macan
14:00 Ručak restaurant Poljana, nedaleko hotela
15:30 Skupljanje, izlet na Plitvička jezera
~   Nedjelja, 19. travnja 2015.   ~
09:00 Rasprava i zaključci stručnog sastanka »Osobe s invaliditetom i radna sposobnost«
11:00 Zatvaranje stručnog sastanka
11:30 Sjednica UO HDMR-HLZ

 • ~   Smještaj sudionika: Sudionici sastanka biti će smješteni u hotelu "Jezero"
 • ~   Organizacijski odbor:
 • Ivana Kerner
 • Danka Orešković
 • Azra Huršidić-Radulović
 • Dijana Poplašen

Hotel Jezero Plitvice


 • ~   Smještaj: Sudionici sastanka bit će smješteni u hotelu "Jezero"
 • Cijene noćenja s doručkom (po osobi po danu)
    Dvokrevetna soba 255,00 kn  
    Dvokrevetna soba pojedinačno 412,00 kn  
    Doplata za polupansion 90 kn  
    Doplata za puni pansion 180 kn  
    Boravišna pristojba 4,50 kn  
    Cijene su s PDV-om    

Plitvice

 • ~   Rezervacije:

 • ~   Plaćanje:
  • predračunom
  • gotovinom
  • kreditnom karticom

 • ~   Prijava smještaja:
  • do 10. travnja 2015.


  Svečana večera 17.04.2015. 250,00 kn  
  Ručak u restoranu Poljana 18.04.2015. 90,00 kn  
  Izlet na Plitvička jezera 18.04.2015. 110,00 kn  Prijavnica za sudjelovanje na stručnom sastanku Hrvatskog društva za medicinu rada od 17. do 19.04.2015.

* obavezna polja

** JMBG je obavezan za liječnike koji žele da im se dodjele bodovi pri HLK za sudjelovanje na simpoziju.

OSOBNI PODACI

*

*

**

*


SMJEŠTAJ(datum)

soba:


(nije nužno da osobe s kojima se dijeli soba šalju prijave hotelu)

plaćanje:
platežno odgovorna osoba:


DODATNO

svečana večera (17.04.2015)


ručak u restoranu Poljana (18.04.2015)


izlet na Plitvička jezera (18.04.2015)


pansionska večera (18.04.2015)