Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu...
Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada
za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Jesenji stručni sastanak 2016.

 • Izvještaj
 • Najava
 • Smještaj
 • Prijavnica

Jesenji stručni sastanak Hrvatskog društva za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora
  »Ocjena radne sposobnosti u medicini rada«

I Z V J E Š T A J

Jesenjeg stručnog sastanka HDMR HLZ koji je održan u hotelu Korana u Karlovacu od 18.11. od 20.11.2016. god. sa osnovnom temom »Ocjena radne sposobnosti u medicini rada«.

Na stručnom sastanku je bilo prisutno 129 članova.

Ad 1. Stručni sastanak HDMR HLZ bio je prvenstveno posvećen novoj publikaciji pod radnim naslovom »Ocjena radne sposobnosti u medicini rada« koja je u izradi. Prezentiran je sadržaj publikacije u kojoj se definiraju i opisuju razine ocjene radne sposobnosti u medicini rada, te specifičnosti ocjene radne sposobnosti pri odabranim zdravstvenim poremećajima i u odabranim skupinama radnika. Ocjena radne sposobnosti kao usko specifična djelatnost medicine rada podrazumijeva procjenu zdravstvene sposobnosti neke osobe za rad. U tom smislu, ocjena radne sposobnosti jest procjena usklađenosti zdravstvenog stanja radnika, njegovih fizičkih i psihičkih sposobnosti, sa zahtjevima poslova i radnih zadataka, kao i sa uvjetima rada i radne okoline. Tijekom specijalizacije iz medicine rada i sporta liječnici stječu temeljna specifična znanja za provođenje procjene zdravstvene sposobnosti za rad bilo koje osobe na bilo kojoj razini. Očekuje se da će publikacija, u čijoj izradi sudjeluje 21 autor, specijalist medicine rada/medicine rada i sporta, biti koristan nastavni materijal za polaznike poslijediplomskog specijalističkog studija Medicina rada i sporta, kao i vrijedna pomoć kolegama specijalistima medicine rada/medicine rada i sporta u svakodnevnom radu i djelovanju.

Ad 2. U drugom dijelu stručnog sastanka HDMR HLZ prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović predstavila je knjigu »Ocjena radne sposobnosti u zdravstvenom i mirovinskom osiguranju« urednice Srebrenke Mesić, Nade Turčić i Jadranke Mustajbegović u izdanju Medicinske naklade, Zagreb, 2016. god. Knjiga je ocijenjena izvrsnom, a Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu odobrena kao sveučilišni udžbenik.

Ad 3. U trećem dijelu stručnog sastanka HDMR HLZ prim. dr. sc. Marija Zavalić i dr. Ina Kardoš kao moderatorice iz Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) vodile su radionice »Profesionalne bolesti i ocjena zdravstvene sposobnosti – izazovi u praksi« s primjerima koje je na vještaćenju imao HZZZSR. Radionice su bile izuzetno dobro praćene diskusijama i razmjenama mišljenja kao i iskustvenim i drugim primjerima budući da obuhvaćaju osnovni i praktični dio doktrine postupanja medicine rada.

Ad 4. Predsjednica Hrvatskog društva za medicine rada HLZ upoznala je članove o Odluci Izvršnog odbora HLZ, a na osnovi zahtjeva HDMR. U Odluci je navedeno kako se izbori za tijela Stručnih društva imaju obavljati istovremeno. U tom smislu se do ponovnih termina izbora predsjednika Društva, te svih tijela HDMR produžuje mandat do ponovnih izbora kako je i predviđeno Pravilnikom o radu stručnog društva.

Ad 5. Predsjednica Hrvatskog društva za medicine rada HLZ upoznala je članove sa zahtjevima Ministarstva gospodarstva i očitovanju koje je dostavljeno, a u vezi impementacije Konvencije 161 na zahtijev ILO-a. Najavila je ponovni rad na korigiranju 4 Pravilnika koje je prijedloge HDMR kroz radne skupine već pripremilo i izradilo 2014. god.

HDMR HLZ kao i svi članovi, a također i predsjednica HDMR osobno zahvaljuju domaćinu i organizatorici jesenjeg sastanka dr. Nadi Strikić na velikom trudu i izuzetnom angažmanu i uvjetima za održavanje jesenskog sastanka. Posebno se zahvaljujemo i na organizaciji slobodnog vremena koje je bilo izuzetno ugodno i povijesno korisno.

Također se zahvaljujemo izuzetno ljubaznom osoblju Hotela Korana što je jesenski sastanak protekao u ugodnom okruženju i primjerenim radnim uvjetima kao i u organizaciji slobodnog vremena.

Predsjednica HDMR-HLZ
Prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović, dr. med
Ocjena radne sposobnosti u medicini rada

 • ~   Mjesto održavanja: Karlovac – Hotel Korana Srakovčić
 • ~   Vrijeme održavanja: 18. do 20. studenog 2016. god.
 • ~   Bodovanje: (pri HLK za sudionike stučnog sastanka)
  • Aktivno sudjelovanje: 9 bodova
  • Pasivno sudjelovanje: 7 bodova

Mali Lošinj

 • ~   P R O G R A M :
~   Petak, 18. studenog 2016.   ~
15:30 Okupljanje sudionika sastanka
16:00-20:00 Novosti u sportskoj medicini u Hrvatskoj ili kratki obilazak novootvorenog slatkovodnog akvarija
20:30 Svečana večera uz glazbu
       
~   Subota, 19. studenog 2016.   ~
08:30-09:00 Registracija sudionika
09:00-09:15 Otvorenje stručnog sastanka, pozdravne riječi domaćina i organizatora sastanka
09:15-11:00

Ocjena radne sposobnosti u medicini rada – novi priručnik

9:15-9:40

Uvodno izlaganje – koncept i sadržaj priručnika, osnove ocjene radne sposobnosti u medicini rada
prim. dr. sc. Jelena Macan

9:40-10:00

Razine ocjene radne sposobnosti u medicini rada
mr. sc. Marija Muše Danielov

10:00-10:20

Ocjena radne sposobnosti kod odabranih zdravstvenih stanja i poremećaja
prim. dr. sc. Marija Zavalić

10:20-10:40

Ocjena radne sposobnosti kod odabranih zanimanja
prim. dr. sc. Bojana Knežević

10:40-11:00

Rasprava

11:00-11:30 Pauza za kavu
11:30-12:00 »Ocjena radne sposobnosti u zdravstvenom i mirovinskom osiguranju« – prikaz udžbenika
urednica: prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović

12:00-13:30

Radionica: »Profesionalne bolesti i ocjena zdravstvene sposobnosti – izazovi u praksi«

moderatori radionice: prim. dr. sc. Marija Zavalić, Ina Kardoš

13:30-14:00

Zahtjevi Ministarstva gospodarstva i očitovanje o impementacije Konvencije 161 na zahtijev ILO-a

prim. dr. sc Azra Huršidić Radulović

14:00-..:..

Izlet: obilazak Karlovca i Ozlja, te odlazak na imanje Srce prirode.

~   Nedjelja, 20. studenog 2016.   ~
09:00-11:00 Rasprava i zaključci stručnog sastanka: Doktrina i praksa ocjene radne sposobnosti
11:00-11:30 Zatvaranje stručnog sastanka
11:30-12:30 Upravni odbor HDMR

 • ~   Organizacijski odbor:
 • Nada Strikić
 • Jelena Macan
 • Azra Huršidić-Radulović
 • Dijana Poplašen • ~   Smještaj:
  Sudionici sastanka bit će smješteni u hotelu Korana**** i hotelu Europa***

 • Cijene noćenja s doručkom po osobi po danu – hotel Korana****:
   • dvokrevetna soba, 18.-20.11.2016, single use 780,00 kn  
   • dvokrevetna soba, 18.-20.11.2016 460,00 kn  
   • trokrevetna soba, 18.-20.11.2016, single use 950,00 kn  
   • trokrevetna soba, 18.-20.11.2016 410,00 kn  
   • apartman za 3 osobe, 18.-20.11.2016 410,00 kn  
   • apartman za 4 osobe, 18.-20.11.2016 410,00 kn  

 • Cijene noćenja s doručkom po osobi po danu – hotel Europa***:
   • jednokrevetna soba, 18.-20.11.2016 565,00 kn  
   • dvokrevetna soba, 18.-20.11.2016 365,00 kn  

  • cijene su s PDV-om
  • boravišna pristojba iznosi 7 kn/dan

 

 • ~   Prijava smještaja:
  • U hotelu Korana**** do 10. studenog 2016.
  • U hotelu Europa*** do 5. studenog 2016.
  • (Otkaz rezervacije do 14. studenog 2016)

 • ~   Plaćanje:
  • predračunom
  • gotovinom
  • kreditnom karticom

   

Hotel Korana

 • ~   Kontakt:
  ~   Dodatno:
  • Svečana večera (petak, 18. studenog 2016.) – 250 kn
  • Izlet – obilazak Karlovca i Ozlja, te odlazak na imanje Srce prirode. U cijenu je uključen ručka, piće i ulaznica za muzej (subota, 19. studenog 2016.) – 250 kn
  • Nadoplata za ručak drugi dan za goste koji ostaju u hotelu (nedjelja, 20. studenog 2016.) – 185 knPrijavnica za sudjelovanje na stručnom sastanku HLZ-HDMR od 18. do 20.11.2016.

* obavezna polja

** JMBG je obavezan za liječnike koji žele da im se dodjele bodovi za sudjelovanje pri HLK.

OSOBNI PODACI

*

*

**

*


SMJEŠTAJ


Od 07.11.2016. smještaj možete prijaviti samo u hotelu Europa***.

prijavljujem smještaj:(datum)

soba u hotelu Europa***:(nije nužno da osobe s kojima se dijeli soba šalju prijave hotelu)

plaćanje:
platežno odgovorna osoba


DODATNO

svečana večera (22.04.2016) svečana večera (petak, 18.11.2016)

izlet na imanje Srce prirode (subota, 19.11.2016)

ručak (nedjelja, 20.11.2016)