Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu...
Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada
za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Proljetni stručni sastanak 2016.

 • Izvještaj
 • Prezentacija
 • Najava
 • Smještaj
 • Prijavnica

Proljetni stručni sastanak Hrvatskog društva za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora
 »Profesionalni sindromi prenaprezanja gornjih ekstremiteta«

I Z V J E Š T A J

Proljetni stručni sastanak Hrvatskog društva za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora održan je u vremenu od 22.-24.04.2016. god. u Malom Lošinju. Sastanku je prisustvovalo ukupno 122 sudionika.

Sastanak je bio posvećen sindromima prenaprezanja gornjih ekstremiteta povezanim sa radnim mjestom koji zbog svoje učestalosti i svog velikog utjecaja na radnu sposobnost predstavljaju izuzetno važan problem u djelatnosti medicine rada i sporta, a danas su među najčešćim profesionalnim bolestima, kako u Hrvatskoj, tako i na razini Europske Unije. Budući da se radi o kroničnim bolestima koje mogu dovesti do trajnih oštećenja funkcije gornjeg ekstremiteta i trajnog smanjenja ili gubitka radne sposobnosti neophodna je intenzivnija aktivnost na njihovoj prevenciji. Potaknuti tim činjenicama članovi HDMR su u suradnji sa članovima Hrvatskog društva za sportsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora osmislili i objavili novi Priručnik pod nazivom »Vježbe za prevenciju profesionalnih sindroma prenaprezanja gornjih ekstremiteta« posvećen primarnoj prevenciji ovih poremećaja, koji je predstavljen na ovom sastanku. Priručnik je u cijelosti dostupan na internetskoj stranici HDMR. Potrebno je istaknuti interdisciplinarni pristup temi koju Priručnik obrađuje, spajajući medicinu rada i sporta sa kineziologijom u cilju osmišljavanja i prezentiranja što učinkovitijeg programa primarne prevencije profesionalnih bolesti i bolesti vezanih uz rad mišićno-koštanog sustava.

Očekuje se da će ovaj Priručnik zaživjeti kao praktična pomoć specijalistima medicine rada i sporta u svakodnevnom radu, te doprinijeti primjeni propisivanja i praćenja vježbanja za rizične radne grupe ili pojedince kao značajne usluge u ambulantama medicine rada i sporta.

Posebno se zahvaljujemo pokretačima, koordinatorima i organizatorima izrade Priručnika prim.dr.sc. Jeleni Macan i Zrinki Rusan, dr.med., a također i recenzentima priručnika prof.dr.sc. Igoru Jukiću, doc.dr.sc. Milanu Miloševiću i Vesni Budišin, dr.med. koji su svojim stručnim savjetima sa kineziološkog, javnozdravstvenog i kliničkog aspekta pomogli da interdisciplinarni sadržaj ovog Priručnika bude što bolje usklađen.

Na proljetnom sastanku održana je i Skupština HDMR HLZ koja je razmatrala neka bitna pitanja doktrine rada specijalista medicine rada vezana za:
 • Procjenu psihosocijalnih rizika na radnom mjestu
 • Prijedlog promjena odredaba Zakona o sigurnosti na cestama u dijelu zdravstvenih pregleda starijih vozača
 • Primjenu odredbi o pregledima pirotehničara

Zaključci Skupštine su:
 1. Skupština je jednoglasno prihvatila korigiranu Zabilješku koja je upućena HZZO-u. Članovi Skupštine su naglasili kako je procjena rizika na radnom mjestu zadaća specijalista medicine rada, te tako i obilazak radnog mjesta u svrhu procjene psihosocijalnih rizika, kako je i navedeno u korigiranoj Zabilješci.
 2. Skupština je odlučila da se inicira pokretanje postupka izmjene i dopune Zakona o sigurnosti na cestama u dijelu koji se odnosi na zdravstvene pregleda strijih vozača, a koji je u prethodnom periodu na osnovu svih relevantnih podataka, bio predmet opravdanih prijepora i kritika.
 3. Skupština je predložila zajednički sastanak s Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u cilju zajedničke procjene i odluke o pitanjima vezanim za zdravstvene preglede pirotehničara.

Završno, može se konstatirati s velikim zadovoljstvom da su među sudionicima u značajnom broju bili zastupljeni i specijalizanti medicine rada i sporta.

Zagreb, 28.04.2016. god.

Predsjednica HDMR-HLZ
Prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović, dr. med
Profesionalni sindromi prenaprezanja gornjih ekstremiteta

 • ~   Mjesto održavanja: Mali Lošinj
 • ~   Vrijeme održavanja: 22. do 24. travnja 2016. god.
 • ~   Bodovanje: (pri HLK za sudionike stučnog sastanka)
  • Aktivno sudjelovanje: 15 bodova
  • Pasivno sudjelovanje: 10 bodova
Mali Lošinj

 • ~   P R O G R A M :
~   Petak, 22. travnja 2016.   ~
16:30-17:00 Okupljanje sudionika sastanka
17:00-19:30 Stručni sastanak Hrvatskog društva za sportsku medicinu, predavanja/radionice
20:30 Svečana večera uz glazbu
~   Subota, 23. travnja 2016.   ~
08:30-09:00 Registracija sudionika
09:00-09:15 Otvaranje sastanka, pozdravi organizatora
09:15-09:45 Značaj profesionalnih sindroma prenaprezanja u RH,
Macan J, Rusan Z, Zgombić J
09:45-10:15 Funkcionalna anatomija gornjeg ekstremiteta,
Ivančev V, Rakovac M
10:15-11:00 Sindromi prenaprezanja i kanalikularni sindromi gornjih ekstremiteta-klinički aspekti,
Matulić M, Vazdar Rohde M
11:00-11:30 Pauza za kavu
11:30 - 13:30 Vježbe za prevenciju sindroma prenaprezanja gornjih ekstremiteta povezanih s radnim opterećenjem,
Trošt Bobić T
14:00 - 19:00 Izlet brodom za sudionike skupa, oblilazak lošinjskog arhipelaga
~   Nedjelja, 24. travnja 2016.   ~
09:00-11:00 Rasprava i zaključci stručnog sastanka: Profesionalni sindromi prenaprezanja gornjih ekstremiteta
11:00-12:00 Sjednica UO HDMR-HLZ

 • ~   Smještaj sudionika: Sudionici sastanka biti će smješteni u Hotelu "Aurora****"
Hotel Aurora

 • ~   Organizacijski odbor:
 • Neven Varljen
 • Jelena Macan
 • Ivana Kerner
 • Azra Huršidić-Radulović
 • Dijana Poplašen • ~   Smještaj: Sudionici sastanka bit će smješteni u Hotelu "Aurora****"

 • Cijene noćenja s doručkom (po osobi):
   • Dvokrevetna soba, 22.-24.04.2016, single use 937,00 kn  
   • Dvokrevetna soba, 22.-24.04.2016 737,00 kn  
   • Dvokrevetna soba, 22.-23.04.2016, single use 521,50 kn  
   • Dvokrevetna soba, 22.-23.04.2016 421,50 kn  

 • Cijena aranžmana uključuje:
  • Noćenje/a s polupansionom
  • Svečanu večeru 22.04.2015. (butelja vina i boca vode ili 4 piva ili 4 soka)
  • Besplatno korištenje bazena, fitnesa i Spa zone
  • Besplatni Wi-Fi Internet u hotelu
  • Boravišnu pristojbu, prijavu i PDV

  Otkaz rezervacije bez penala moguće je napraviti do 72 sata pred dolazak. U slučaju kasnijeg otkaza ili NO SHOW rezervacije hotel će naplatiti iznos cijelog rezerviranog boravka.

Hotel Aurora - recepcija

 • ~   Kontakt:

 • ~   Plaćanje:
  • predračunom
  • gotovinom
  • kreditnom karticom

 • ~   Prijava smještaja:
  • do 18. travnja 2016.


  ~   Dodatno:
  • Svečana večera 22.04.2015. (u slučaju da ne noćite u hotelu) 249 kn/osoba
  • Izlet: obilazak lošinjskog arhipelaga, najam broda pokriven od strane HDMR-a
  • Ručak na izletu: plava riba s roštilja, cijena oko 30 kn/osoba
  • Više o izletu (klik)Prijavnica za sudjelovanje na stručnom sastanku Hrvatskog društva za medicinu rada od 22. do 24.04.2016.

* obavezna polja

** JMBG je obavezan za liječnike koji žele da im se dodjele bodovi pri HLK za sudjelovanje na simpoziju.

OSOBNI PODACI

*

*

**

*


SMJEŠTAJ(datum)

soba:


(nije nužno da osobe s kojima se dijeli soba šalju prijave hotelu)

plaćanje:
platežno odgovorna osoba


DODATNO

svečana večera (22.04.2016)

izlet (obilazak lošinjskog arhipelaga - 23.04.2016)

ručak (plava riba s roštilja - 23.04.2016)