Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu...
Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada
za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Obavijest


Upravna pristojba za posebna ovlaštenja

Za posebna ovlaštenja koje izdaje Ministarstvo zdravstva vezano uz medicinu rada, nije potrebno sukladno Zakonu o upravnim pristojbama NN 115/16 i Tarife 8/17 više uplaćivati 150,00 kuna na račun državnog proračuna, već samo dostaviti biljege u iznosu 20,00 kuna za zahtjev i 35,00 kuna za rješenje (oba biljega prilažu se uz zahtjev).