Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu...
Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada
za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Jesenji stručni sastanak 2018.

 • Izvještaj
 • Prezentacije
 • Slike
 • Video
 • Najava
 • Smještaj
 • Prijavnica

Jesenski stručni sastanak Hrvatskog društva za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora
sa radnom temom:
  »Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama«

I Z V J E Š T A J

Jesenski stručni sastanak HDMR HLZ održan je u Tuheljskim Toplicama od 26. do 28. listopada 2018. god. sa temom »Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama«. Na stručnom sastanku je bilo prisutno 108 članova.

Stručni sastanak HDMR HLZ bio je, kao i većina aktivnosti provedenih 2018. god., posvećen ovogodišnjoj kampanji Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) »Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima« (2018.-2019.). Sastanak je bio usmjeren na predstavljanje nedavno donesenog Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/18), sa posebnim osvrtom na postupke biološkog praćenja izloženih radnika.
Pravilnik je ispred Ministarstva rada i mirovinskog sustava predstavio gosp. Nenad Marinić, dipl.ing.kem.tehn. Biološkom praćenju bila su posvećena dva predavanja u kojima su suradnice Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, mr. sc. Rajka Turk, mr.pharm. i dr. sc. Jasna Jurasović, dipl.ing.kem., detaljno informirale sudionike o novim biološkim graničnim vrijednostima u usporedbi s preporukama Znastvenog odbora EU-OSHA, te o dostupnim analitičkim metodama za biološko praćenje. Dodatno je sudionicima dat pregled izmjerenih vrijednosti kemijskih štetnosti tijekom biološkog praćenja u radnim populacijama u Republici Hrvatskoj u zadnjih 10 godina.
U drugom dijelu sastanka, održane su dvije prezentacije u kojima su sudionici detaljno upoznati sa dva proizvodna procesa u kojima postoji potreba biološkog praćenja radnika zbog izloženosti opasnim tvarima. U prvom predavanju nas je gđa. Elvira Ferk, mag.ing.kem., stručnjak zaštite na radu tvornice »Zagorka« iz Bedekovčine, u kojoj se izrađuju keramički i vatrostalni proizvodi, upoznala sa procesom glaziranja keramike pri čemu se koriste sirovine koje sadrže olovo. Prikazani su nam i rezultati biološkog praćenja olova u izloženih radnika, koji povremeno prelaze biološke granične vrijednosti, najvjerojatnije radi neadekvatne primjene osobnih zaštitnih sredstava. Gđa. Lidija Jaković, dipl.ing.kem.tehn., djelatnica tvrtke INA-Industrija nafte d.d. CPS Molve, upoznala nas je sa procesom ekploatacije plina na nalazištima u Podravini, s posebnim osvrtom na program kontrole okoliša te biološko praćenje radnika obzirom na izloženost elementarnoj živi.

Predsjednica Hrvatskog društva za medicine rada HLZ izvijestila je sudionike o nizu aktivnosti Upravnog odbora HDMR u proteklih godinu dana:
 • Na Zakon o zaštiti na radu smo razgovarali u Ministarstvu rada, Ministarstvu zdravstva, davali prijedloge, a također su svi medicinari rada učestvovali na e-savjetovanju iznoseći sva očitovanja medicine rada na predložene članke Zakona.
 • Očitovali se svaki puta na način koji je predviđen zakonom uz objašnjavanje i argumerntaciju u Ministarstvima koja predlažu Zakone i Pravilnike.
 • Očitovali se na Izmjene i dopune Pravilnika o zdravstvenoj sposobnosti vozača i kandidata za vozače
 • Obraćali smo se svaki put i saborskim zastupnicima, a također i saborskim Odborima. Kontaktirali smo i HUP u nizu prilika.
 • Suradnja s IOMSC – predstavnica HDMR dr. Kerner
 • Suradnja s UEMS – predstavnica HDMR dr. Macan
 • Organizirali simpozij »Dobra praksa u zaštiti na radu« u Zboru liječnika 2 puta 23.02.2018 i 11.05.2018.
 • Organizirali proljetni stručni sastanak u Omišu pod nazivom »Sudska vještačenja u medicini rada«
 • Zatražili od HZZO-a novi pregled: Prijedlog MR – Pregled i mišljenje radi utvrđivanja radne sposobnosti na zahtjev izabranog liječnika opće/obiteljske medicine ili vještaka HZMR
 • Organizirali put na ICOH u Dublin 2018
 • Na zahtjev Ministarstva zdravstva izradili »Plan mjera medicine rada«
 • Izvršili pripreme za nove propise o zaštiti podataka
 • Poduzimali radnje potrebne za pomoć kolegama u svezi najma i nelojalne konkurencije
 • Potpisali ugovor o stručnoj suradnji s HUP-om
 • Nacrt komunikacijske strategije
 • Organizacija 7. Kongresa medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem u Puli 2019. god.

Skupština HDMR HLZ na zahtjev predsjednice društva raspravljala je o ponudi za angažiranjem stručnjaka za komunikaciju i visini kotizacije za 7. Kongres. Konstatirano je da smo dobili odobrenje HLK o angažiranju PR agencije ukoliko ćemo imati osigurana sredstva. Kako se radi o prethodno dostavljenoj Ponudi koja prevazilazi financijske mogućnosti HDMR zaključeno je kako će se promptno zatražiti još nekoliko ponuda agencija koje se bave odnosima s javnošću. Kako kolegica Balenović ima iskustva i kontakata s odgovarajućim strukturama i agencijama zadužuje se da u ime Društva kontaktira s istima kako bi se odmah ostvarila konkretna suradnja s prihvatljivim financijskim uvjetima.
Vezano za pitanje priopćenja za javnost zaključeno je slijedeće:
 • Formirana je radna grupa koja će zajednički raditi na priopćenju generalnog karaktera vezano za položaj, status i djelovanje medicine rada obzirom na sve nove zakone koji se donose bez mišljenja struke medicine rada ili nakon razgovora i argumentacije, ali bez ikakvog učinka ili usvajanja bilo kojeg prijedloga ili mišljenja.
 • Radnu grupu čine Azra Huršidić Radulović, Tomislav Furlan, Jelena Macan, Ivana Kerner i Almenka Balenović. Svaki od članova radne grupe će dostaviti prijedlog priopćenja za javnost koje će se nakon toga odmah iskordinirati.

Zaključeno je kako kotizacija za kongres velika, ali radi visokih troškova za organizaciju Kongresa nema prostora za smanjenjem kotizacije, te se ostaje kod prijašnje odluke Upravnog odbora.

HDMR HLZ kao i svi članovi, a također i predsjednica HDMR osobno zahvaljuju domaćinu i organizatorici proljetnog sastanka dr. Martini Novački na izuzetnom angažmanu pri organizaciji jesenskog sastanka.

Posebno se zahvaljujemo i na organizaciji slobodnog vremena koje je bilo izuzetno ugodno i povijesno korisno.

Za Organizacijski odbor Jesenjeg stručnog sastanka HDMR-a, Tuheljske Toplice, 29. listopada 2018. god.:

Prim. dr. sc. Jelena Macan, dr. med.
Prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović, dr. med

 1. Kampanja Europske agencije za zaštitu i zdravlje na radu
  Prim. dr. sc. Jelena Macan, dr. med.
  usklicnik
 2. Novi Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama
  Nenad Marinić, dipl. ing. kem. tehn., Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
  Marinic_prezentacija
 3. Nove biološke granične vrijednosti u usporedbi s preporukama Znanstvenog odbora EU-OSHA
  mr. sc. Rajka Turk, mr. pharm., Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
  Turk_prezentacija
 4. Biološki nadzor radnika: dostupne analitičke metode u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada i pregled izmjerenih vrijednosti u radnim populacijama u Republici Hrvatskoj
  dr. sc. Jasna Jurasović, dipl. ing. kem., Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
  Jurasovic_prezentacija
 5. Radni proces i mjere zaštite na radu pri procesu glaziranja keramike
  Elvira Ferk, mag. ing. kem., Zagorka d.o.o., Bedekovčina
  Ferk_prezentacija
 6. Eksploatacija ugljikovodika u Podravini i njen utjecaj na zdravlje radnika i stanje okoliša u proteklih 20 godina
  Lidija Jaković, dipl. ing. kem. tehn., stručnjak za kontrolu kvalitete, INA-Industrija nafte d.d. CPS Molve
  Jakovic_prezentacija
 1. Pozdravna riječ
  Azra Huršidić Radulović i Martina Novački
  (dužina 2 min.)
  JSS video
 2. Uvodna riječ
  Jelena Macan
  (dužina 4 min.)
  JSS video
 3. Novi Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama
  Nenad Marinić, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
  (dužina 21 min.)
  JSS video
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama

 • ~   Mjesto održavanja: Tuheljske Toplice
 • ~   Vrijeme održavanja: 26. - 28. listopada 2018. god.
 • ~   Bodovanje: (pri HLK za sudionike stučnog sastanka)
  • Aktivno sudjelovanje: 8 bodova
  • Pasivno sudjelovanje: 6 bodova

Tuhelj

 • ~   P R O G R A M :
~   Petak, 26. listopada 2018.  (Sportska medicina)   ~
16:00-16:30 Okupljanje sudionika i registracija
16:30-16:45 Otvaranje stručnog sastanka i pozdravna riječ predsjednika
Hrvatskog društva za sportsku medicinu
16:45-17:15 Ozljede hamstringsa – možemo li pobijediti?
Osvrt na Osgood-Schlatterovu bolest
Siniša Fučkar dr. med, specijalist ortoped
17:15-17:45 Specifičnosti sindroma prenaprezanja u sportovima izdržljivost
Pavao Vlahek, dr. med, specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
17:45-18:15 Protokol održavanja sposobnosti, prevencija ponavljanja sindroma prenaprezanja i brzi povratak na sportski teren
Marko Črljenec, profesor kineziologije
18:15-18:45 Rasprava
20:00 Svečana večera
~   Subota, 27. listopada 2018.   ~
08:30-09:00 Okupljanje i registracija sudionika
09:00-09:15 Otvaranje sastanak, pozdravni govori
prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović
09:15-09:35 Novi Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama
Nenad Marinić, dipl. ing. kem. tehn., Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
09:35-10:05 Nove biološke granične vrijednosti u usporedbi s preporukama Znanstvenog odbora EU-OSHA
mr. sc. Rajka Turk, mr. pharm., Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
10:05-10:35 Biološki nadzor radnika: dostupne analitičke metode u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada i pregled izmjerenih vrijednosti u radnim populacijama u Republici Hrvatskoj
dr. sc. Jasna Jurasović, dipl. ing. kem.,
dr. sc. Irena Brčić Karačonji, dipl. ing. med. biokem., Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
10:35-11:00 Pauza za kavu
11:00-11:30 Radni proces i mjere zaštite na radu pri procesu glaziranja keramike
Elvira Ferk, mag. ing. kem., Zagorka d.o.o., Bedekovčina
11:30-12:00 Eksploatacija ugljikovodika u Podravini i njen utjecaj na zdravlje radnika i stanje okoliša u proteklih 20 godina
Lidija Jaković, dipl. ing. kem. tehn., stručnjak za kontrolu kvalitete, INA-Industrija nafte d.d. CPS Molve
12:00-12:30 Rasprava i zaključci
12:30-13:00 Aktivnosti Upravnog odbora HDMR-HLZ
prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović, predsjednica HDMR
~   Nedjelja, 28. listopada 2017.   ~
10:00-11:00 Rasprava i zaključci stručnog sastanka:
11:00-12:00 Sjednica UO HDMR-HLZ

 • ~   Organizacijski odbor:
 • Martina Novački
 • Jelena Macan
 • Azra Huršidić-Radulović
 • Dijana Poplašen • ~   Smještaj:
  Sudionici sastanka biti će smješteni u hotelu »Well****« u sobama Premium

 • Cijene noćenja s doručkom po osobi po danu:
   • dvokrevetna Premium soba, single use 655.00 kn  
   • dvokrevetna Premium soba (po osobi) 525.00 kn  

  U cijenu smještaja uključeno je:
  • bogat samoposlužni stol za doručkom i večerom u restoranu Lati. U ponudu velikog izbora hrane uključena je i ponuda Selfness kuhinje pripremljene od zdravih namirnica, te direktna priprema jela za goste od strane naših kuhara na show cooking-u
  • neograničeno kupanje u svim bazenima Terma Tuhelj
  • neograničeno korištenje fitness dvorane
  • aqua aerobic i program animacije u hotelu
  • gratis hotelski parking

 • cijene su s PDV-om
  boravišna pristojba – 8.00 kn/dan

 

 • ~   Prijava smještaja:
  • do 18. listopada 2018.
  • Po isteku roka za prijavu, rezervacije će se primati prema mogućnostima hotela uz primjenu redovnih hotelskih cijena.

 • ~   Plaćanje:
  • predračunom
  • gotovinom
  • kreditnom karticom

   

Hotel Osijek

 • ~   Kontakt:
  • Terme Tuhelj d.o.o.
  • Ljudevita Gaja 4
  • HR-49215 Tuheljske Toplice
  • tel. 049/203-750
  • oib: 56566580479
  • IBAN PBZ: HR0323400091110288559
  • IBAN ZABA: HR1123600001101674471
  • www.terme-tuhelj.hr
  • kontakt osoba: Marija Šafran Tir
  ~   Dodatno:
  • Svečana večera – petak, 26. listopada 2018. – 130.00 kn,
   odnosno za goste koji imaju smještaj – 55.00 kn
   (u Dvorcu Mihanović koji se nalazi svega 100 metara od hotela. Okusit ćete izvrsne posebnosti zagorske kuhinje i raskošna dvorska jela uz vrhunska vina u restoranu Dvorca Mihanović, koji se ubraja među sto najboljih hrvatskih restorana. Posebnost Dvorca Mihanović je dvorska ili srednjovjekovna večera! Večera se priprema od domaćih namirnica po starim recepturama i bez suvremenih začina, a poslužuje se na glinenim tanjurima i pravi je kulinarski i animacijski doživljaj.)
  • Izlet – subota, 27. listopada 2018. – 320.00 kn
   (tradicionalni zagorski ručak na Vuglec bregu, ulaz u Muzej krapinskog pračovjeka, prijevoz)Prijave završene!
Ukupno se prijavilo 96 sudionika.

Prijava

* obavezna polja

** OIB/JMBG je obavezan za liječnike koji žele da im se dodjele bodovi pri HLK za sudjelovanje na simpoziju.

OSOBNI PODACI

*

*

**

*