Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu...
Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada
za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Jesenji stručni sastanak – prezentacija

Eksploatacija ugljikovodika u Podravini i njen utjecaj na zdravlje radnika i stanje okoliša u proteklih 20 godina
Lidija Jaković, dipl. ing. kem. tehn., stručnjak za kontrolu kvalitete, INA-Industrija nafte d.d. CPS Molve