Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu...
Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada
za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Jesenji stručni sastanak – prezentacija

Biološki nadzor radnika: dostupne analitičke metode u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada i pregled izmjerenih vrijednosti u radnim populacijama u Republici Hrvatskoj
dr. sc. Jasna Jurasović, dipl. ing. kem., Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada