Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu...
Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada
za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Jesenji stručni sastanak – prezentacija

Novi Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama
Nenad Marinić, dipl. ing. kem. tehn., Ministarstvo rada i mirovinskog sustava