Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu...
Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada
za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Jesenski stručni sastanak 2018

Pozdravna riječ
Azra Huršidić Radulović i Martina Novački
(dužina 2 min.)