Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu...
Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada
za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Proljetni stručni sastanak 2018.

 • Izvještaj
 • Najava
 • Smještaj
 • Prijavnica

Proljetni stručni sastanak Hrvatskog društva za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora
  »Vještačenja u medicini rada«

I Z V J E Š T A J

Proljetni stručni sastanak HDMR HLZ održan je u hotelu Plaža u Omišu od 23. do 25. Ožujka 2018. god. sa temom »Vještačenja u medicini rada«.
Na stručnom sastanku je bilo prisutno 111 članova.


Stručni sastanak HDMR HLZ bio je posvećen sudskim vještačenjima u medicini rada. Radi se o značajnom području rada specijalista medicine rada i sporta u kojem se ocjeni radne sposobnosti i procjeni povezanosti zdravstvenih poremećaja s radom pristupa u okvirima sudskih postupaka. Cilj sastanka je bio približiti ovo područje rada mlađim kolegama i specijalizantima, ali i potaknuti stručnu raspravu kroz prikaze slučajeva koje su prezentirale naše kolege sa dugogodišnjim iskustvom u vještačenju.

Sudionici skupa su informirani o načinu imenovanja sudskim vještakom i tijeku samog postupka vještačenja, kao i o specifičnostima vještačenja u medicini rada koja se značajno razlikuju od vještačenja kolega specijalista kliničkih struka. Potom su sudionici kroz prikaze slučajeva bili upoznati sa primjerima vještačenja radne sposobnosti i uzročno posljedičnih veza između rada i nastanka zdravstvenih poremećaja u upravnim postupcima, građanskim parnicama i kaznenim predmetima. Prikazani slučajevi su ukazali na određene nedostatke u radu specijalista medicine rada i potakli stručnu raspravu.

Prim. dr. sc. Bojana Knežević predstavila je netom objavljenu knjigu »Sigurno rukovanje lijekovima koji sadržavaju citotoksične tvari u zdravstvenoj skrbi« urednice Bojane Knežević i suradnika u izdanju Medicinske naklade, Zagreb, 2018. god. Knjiga je značajan doprinos znanju o pravilnom rukovanju citostaticima pri radu, uključujući mjere zaštite na radu i zdravstveni nadzor za izložene radnike, te će biti od velike pomoći specijalistima medicine rada i sporta koji skrbe o zdravstvenim radnicima.

Predsjednica Hrvatskog društva za medicine rada HLZ upoznala je članove o zahtjevu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o korekciji i nadopuni Plana mjera i programa za medicinu rada i sporta na zahtijev Ministarstva zdravstva. Dogovoreno je da se svakom članu društva omogući da predloži nove mjere, te će e-mailom biti dostavljen Plan i program mjera koji je načinjen 2013. god.


HDMR HLZ kao i svi članovi, a također i predsjednica HDMR osobno zahvaljuju domaćinu i organizatorici proljetnog sastanka dr. Mileni Matulić i dr. Vladi Ivančevu na izuzetnom angažmanu pri organizaciji proljetnog sastanka. Posebno se zahvaljujemo i na organizaciji slobodnog vremena koje je bilo izuzetno ugodno i povijesno korisno.

Također se zahvaljujemo izuzetno ljubaznom osoblju Hotela Plaža što je proljetni sastanak protekao u ugodnom okruženju i primjerenim radnim uvjetima kao i u organizaciji slobodnog vremena.Za Organizacijski odbor Proljetnog stručnog sastanka HDMR-a, Omiš, 24. ožujka 2018. god.:

Prim. dr. sc. Jelena Macan, dr. med.
Prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović, dr. med

Vještačenja specijalista medicine rada

 • ~   Mjesto održavanja: Omiš
 • ~   Vrijeme održavanja: 23. do 25. ožujka 2018. god.
 • ~   Bodovanje: (pri HLK za sudionike stučnog sastanka)

Omis

 • ~   P R O G R A M :
~   Petak, 23. ožujak 2018.   ~
15:00 Okupljanje sudionika sastanka
15:00-19:00 Stručni sastanak Hrvatskog društva za sportsku medicinu
20:00 Svečana večera uz glazbu
~   Subota, 24. ožujka 2018.   ~
08:30-09:00 Registracija sudionika
09:00-09:15 Otvaranje sastanka, pozdravi organizatora
09:15-09:35 Uvod: Sudska vještačenja u medicini rada: osnovne postavke, postupak imenovanja, specifičnosti područja medicine rada
Jelena Macan
09:35-10:35 I. dio: Prikazi slučajeva vještačenja u upravnim postupcima
09:35-09:55 Tužbe na rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o nastanku smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti
Hrvoje Lalić
09:55-10:15 Tužbe na rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o utvrđivanju ozljede na radu/profesionalne bolesti
Jelena Macan
10:15-10:35 Tužbe na rješenja Ministarstva unutarnjih poslova o oduzimanju vozačkih dozvola
Marija Zavalić
10:35-11:00 Pauza
11:00-12:30 II. dio: Prikazi slučajeva vještačenja u građanskim i kaznenim postupcima
11:00-11:20 Potraživanja fizičkih osoba prema poslodavcima zbog smanjenja ili gubitka radne sposobnosti s osnove ozljede na radu/profesionalne bolesti
Marija Muše Danielov
11:20-11:40 Potraživanja državnih osiguravatelja (HZZO, HZMO) prema osiguravajućim kućama radi podmirenja troškova liječenja ozljeda na radu/profesionalnih bolesti
Azra Huršidić Radulović
11:40-12:00 Potraživanja fizičkih i pravnih osoba prema osiguravajućim kućama s osnove smanjenja ili gubitka radne sposobnosti uzrokovanih prometnim nezgodama
Vesna Sitar Srebočan
12:00-12:20 Ocjena radne sposobnosti bivšeg bračnog partnera zbog kaznenog djela povrede dužnosti uzdržavanja djece
Marija Zavalić
12:20-13:00 Rasprava i zaključci
14:00 Izlet brodom kanjonom rijeke Cetine s ručkom te razgledanje grada Omiša
~   Nedjelja, 25. ožujka 2018.   ~
10:00-12:00 Plan i program mjera medicine rada i sporta

 • ~   Smještaj sudionika: Sudionici sastanka biti će smješteni u Hotelu Plaža****
Hotel Ilirija

 • ~   Organizacijski odbor:
 • Milena Matulić
 • Jelena Macan
 • Azra Huršidić-Radulović
 • Dijana Poplašen~   Smještaj:
  Sudionici sastanka bit će smješteni u Hotelu Plaža****, Omiš

 • PAKET ZA 2 DANA (od 23. do 25. ožujka 2018. god.) po osobi uključuje:
   • dva noćenja s doručkom, svečanu večeru i izlet brodom s ručkom  
   a) dvokrevetna soba - single use 1136,00 kn  
   b) dvokrevetna soba 912,00 kn  

 • POJEDINAČNE CIJENE po osobi po danu:
   • noćenje s doručkom  
   a) dvokrevetna soba – single use 430,00 kn  
   b) dvokrevetna soba 285,00 kn  

 • cijene su s PDV-om
  boravišna pristojba nije uključena u cijenu smještaja, a plaća se po osobi po danu 6,00 kn.

Hotel Plaza

~   Kontakt:
 • ANDRO INTERNACIONAL, d.o.o.
 • Trg kralja Tomislava 6
 • 21310 Omiš
 • oib: 67025642845
 • tel. 021/755-260
 • faks 021/755-261
 • www.hotelplaza.hr
 • sales@hotelplaza.hr
 • kontakt osoba: Katia Barač

~   Plaćanje:
 • predračunom
 • gotovinom
 • kreditnom karticom

~   Prijava smještaja:
 • do 16. ožujka 2018.


~   Dodatno:
 • Svečana večera 23. ožujka 2018. god. – 245,00 kn/osoba
  Riblji ili mesni meni, uz glazbu uživo. Piće nije uključeno u cijenu večere i obračunava se prema potrošnji.
 • Izlet brodom 24. ožujka 2018. god. – 180,00 kn/osoba
  Ručak »Kaštil Slanica«, omiška juha sa sirom, dalmatinska pašticada s njokima, salata, fritule, domaći kruh ispod peke. Piće nije uključeno u cijenu ručka i obračunava se prema potrošnji.
  Razgledavanje grada Omiša u pratnji vodiča.Prijava do 16. ožujka 2018. god.

* obavezna polja

** OIB/JMBG je obavezan za liječnike koji žele da im se dodjele bodovi pri HLK za sudjelovanje na simpoziju.

OSOBNI PODACI

*

*

**

*


SMJEŠTAJ(datum)

soba:
(nije nužno da osobe s kojima se dijeli soba šalju prijave hotelu)

plaćanje:
platežno odgovorna osoba


DODATNO

svečana večera (23.3.2018)

menu:


izlet (24.3.2018)