Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu...
Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada
za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Stručni skup

 • Najava
 • Prijavnica
Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo za medicinu rada
zajedno s Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
organiziraju stručni skup

DOBRA PRAKSA U ZAŠTITI NA RADU

Cilj nam je ukazati na dobru praksu u zaštiti zdravlja na radu stručnjaka za zaštitu na radu i specijalista medicine rada. Zakonom o zaštiti na radu iz 2014. god. izostavljene su zadaće specijalista medicine rada prema EU Konvenciji, slijedom čega velik broj poslodavca niti nije upoznat s istima, a koje su definirane drugim zakonskim propisima. Neposredan povod organiziranja stručnog skupa je taj što je EU OSHA prihvatila dva primjera dobre prakse iz Hrvatske za aktualnu kampanju promoviranja zaštite na radu sa kemikalijama.


 • ~   Mjesto održavanja: Velika dvorana Hrvatskog liječničkog zbora, Šubićeva 9, Zagreb
 • ~   Vrijeme održavanja: petak, 23. veljače 2018. god., od 9 do 14 sati
 • ~   Bodovanje: sukladno odluci Povjerenstva za medicinsku izobrazbu liječnika
 • ~   P R O G R A M :
08:30-09:00 Prijava sudionika
09:00-09:15 Pozdravni govori i uvodno predavanje – Dobra praksa u zaštiti na radu
prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović, Hrvatsko društvo za medicinu rada
09:15-09:30 Primjer iz Genera d.d. (razvoj i proizvodnja farmaceutskih proizvoda) – zamjena kemikalija i unaprjeđenje tehnološkog procesa
Tomica Ljubek, dipl. ing. sig.
mr. sc. Goranka Škeva,dr.med, spec. med. rada i sporta
prim. dr. sc. Jelena Macan, dr. med. spec. med. rada i sporta
09:30-09:45 Primjer iz LUSH manufaktura d.o.o. (ručna proizvodnja organske kozmetike) – zamjena kemikalija i tehnološkog procesa
Vinko Šarić, struč. spec. ing. sec.
mr. sc. Goranka Škeva, dr. med, spec. med. rada i sporta
prim. dr. sc. Jelena Macan, dr. med, spec. med. rada i sporta
09:45-10:00 Dobra praksa kao rezultat rada Odbora zaštite na radu
mr. sig. Muhidin Omerdić, voditelj službe za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analizu
10:00-10:15 Suradnja poslodavca i medicine rada
Krešimir Harapin, dipl. ing. stroj, rukovoditelj Zaštite na radu, Pliva Hrvatska d.o.o.
10:15-10:30 Dobra praksa u upravljanju stresom (HZZZSR-a)
Helena Koren, mag. psih.
10:30-11:15 Pauza za kavu
11:15-11:30 Zdravo radno mjesto – promocija zdravlja u mesnoj industriji
Martina Elez, dr. med., spec. med. rada i sporta
11:30-11:45 Rad na visini – utjecaj zdravstvenih pregleda radnika
Damir Megla, dipl. ing. sig., struč. spec. ing. el., HEP ODS d.o.o. – Elektra Zagreb
11:45-12:00 Zaštita od buke
Marko Pandža, stručnjak zaštite na radu
12:00-12:15 Obilazak radnog mjesta s obzirom na promjenjeno zdravstveno stanje zaposlenika
Krsto Herljević, mag. ing., pomoćnik direktora logistike Medika
Ivana Kerner, dr. med., spec. med. rada i sporta
12:15-12:30 Primjer dobre suradnje u smanjivanju ozljeda u bolnicama
dr. sc. Sonja Damjanović Dešić, dilp. ing. kemije
12:30-12:45 Dobra praksa uključenja u radne procese osobe s invliditetom
mr. sc. Smilja Maravić Bravar, dr. med., spec. med. rada
12:45-13:00 Procjena radnih mjesta – sinergija s istom zadaćom
Željko Gavran, dipl. ing, voditelj Odsjeka za sigurnost Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Vlatka Brumen, dr. med., spec. med. rada
Alef Prohić, dr. med. spec. medicine rada i sporta
13:00-14:00 Diskusija i zaključci Stručnog skupa
 • ~   Kotizacija: Simpozij nema kotizacije
 • ~   Prijave: Prijave učešća na Stručni skup potrebno je poslati preko web stranice Društva
 • ~   Predsjedavajući:
  • prim. dr. sc. Jelena Macan
  • prim. dr. sc. Marija Zavalić
  • prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović

VAŽNOZbog velikog broja prijavljenih sudionika, morali smo zatvoriti prijave. Ukoliko ste zainteresirani da se skup s istom tematikom ponovi, molim Vas da kontaktirate tajnicu društva dr. sc. Dijanu Poplašen na e-mail dijanapoplasen@gmail.com, radi ponavljanja istog.

Hvala na razumjevanju.Prijava

* obavezna polja

** OIB/JMBG je obavezan za liječnike koji žele da im se dodjele bodovi pri HLK za sudjelovanje na simpoziju.

OSOBNI PODACI

*

*

**

*


STRUKA