Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu...
Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada
za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Stručni skup

 • Najava
 • Prijavnica
Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo za medicinu rada
zajedno s Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
organiziraju stručni skup

DOBRA PRAKSA U ZAŠTITI NA RADU 2


 • ~   Mjesto održavanja: Velika dvorana Hrvatskog liječničkog zbora, Šubićeva 9, Zagreb
 • ~   Vrijeme održavanja: petak, 11. svibnja 2018. god., od 9 do 14 sati
 • ~   Bodovanje od HLK: aktivni sudionici 9 bodova, a pasivni 7.
 • ~   P R O G R A M :
08:30-09:00 Prijava sudionika
09:00-09:15 Pozdravni govori i uvodno predavanje – Dobra praksa u zaštiti na radu
prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović, Hrvatsko društvo za medicinu rada
09:15-09:30 Primjer iz Genera d.d. (razvoj i proizvodnja farmaceutskih proizvoda) – zamjena kemikalija i unaprjeđenje tehnološkog procesa
Tomica Ljubek, dipl. ing. sig.
mr. sc. Goranka Škeva,dr.med, spec. med. rada i sporta
prim. dr. sc. Jelena Macan, dr. med. spec. med. rada i sporta
09:30-09:45 Primjer iz LUSH manufaktura d.o.o. (ručna proizvodnja organske kozmetike) – zamjena kemikalija i tehnološkog procesa
Vinko Šarić, struč. spec. ing. sec.
mr. sc. Goranka Škeva, dr. med, spec. med. rada i sporta
prim. dr. sc. Jelena Macan, dr. med, spec. med. rada i sporta
09:45-10:00 Dobra praksa kao rezultat rada Odbora zaštite na radu
mr. sig. Muhidin Omerdić, voditelj službe za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analizu
10:00-10:15 Primjer dobre suradnje u smanjivanju ozljeda u bolnicama
dr. sc. Sonja Damjanović Dešić, dilp. ing. kemije
10:15-10:30 Dobra praksa u upravljanju stresom (HZZZSR-a)
Helena Koren, mag. psih.
10:30-11:15 Pauza za kavu
11:15-11:30 Zdravo radno mjesto – promocija zdravlja u mesnoj industriji
Martina Elez, dr. med., spec. med. rada i sporta
11:30-11:45 Rad na visini – utjecaj zdravstvenih pregleda radnika
Damir Megla, dipl. ing. sig., struč. spec. ing. el., HEP ODS d.o.o. – Elektra Zagreb
11:45-12:00 Zaštita od buke
Marko Pandža, stručnjak zaštite na radu
12:00-12:15 Obilazak radnog mjesta s obzirom na promjenjeno zdravstveno stanje zaposlenika
Krsto Herljević, mag. ing., pomoćnik direktora logistike Medika
Ivana Kerner, dr. med., spec. med. rada i sporta
12:15-12:30 Suradnja poslodavca i medicine rada
Krešimir Harapin, dipl. ing. stroj, rukovoditelj Zaštite na radu, Pliva Hrvatska d.o.o.
12:30-12:45 Dobra praksa uključenja u radne procese osobe s invliditetom
mr. sc. Smilja Maravić Bravar, dr. med., spec. med. rada
12:45-13:00 Procjena radnih mjesta – sinergija s istom zadaćom
Željko Gavran, dipl. ing, voditelj Odsjeka za sigurnost Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Vlatka Brumen, dr. med., spec. med. rada
Alef Prohić, dr. med. spec. medicine rada i sporta
13:00-14:30 Diskusija i zaključci Stručnog skupa
 • ~   Kotizacija: Simpozij nema kotizacije
 • ~   Prijave: Prijave učešća na Stručni skup potrebno je poslati preko web stranice Društva
 • ~   Predsjedavajući:
  • prim. dr. sc. Jelena Macan
  • prim. dr. sc. Marija Zavalić
  • prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović

Prijava

* obavezna polja

** OIB/JMBG je obavezan za liječnike koji žele da im se dodjele bodovi pri HLK za sudjelovanje na simpoziju.

OSOBNI PODACI

*

*

**

*


STRUKA