Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu...
Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada
za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Stručni skup: »Dobra praksa u zaštiti na radu (2)«

Uvodna riječ predsjednice HLZ-HDMR-a
prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović
(dužina 19 min.)