za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Izborna skupština

hlz hdmr logo Zagreb, 25. rujna 2019. god.


ČLANOVIMA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA MEDICINU RADA HLZ

– svimaPREDMET : Izborna skupština Hrvatskog društva za medicinu rada HLZPoštovani članovi Hrvatskog društva za medicinu rada HLZ,

Prema čl. 2. Poslovnika o radu skupštine stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora sazivam ponovnu izbornu skupštinu Hrvatskog društva za medicinu rada uz suglasnost Upravnog odbora HDMR-HLZ i Izvršnog odbora HLZ-a za vrijeme održavanja 7. Hrvatskog kongresa medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem u Puli u subotu 12. listopada 2019. god. u 15 sati.

Provode se izbori za članove Upravnog odbora HDMR-HLZ, predsjednika i prvog dopredsjednika HDMR-a.S poštovanjem,


Predsjednica HDMR HLZ
Prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović