Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu...
Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada
za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Obavijest


Obavijest u svezi rada u promjenjenim okolnostima zbog epidemije bolesti COVID 19

Rijeka, 18. ožujka 2020. god.

Poštovane kolegice, poštovani kolege

Zbog učestalih upita u svezi rada u promjenjenim okolnostima zbog epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-Cov2, želim Vas obavijestiti o trenutačnim činjenicama.

Uslijed brojnih obavijesti i odluka o obavljanju samo hitnih postupaka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti donešenih od strane republičkih i županijskih tijela, potrebno je razlučiti nedoumice u svezi obavljanja preventivnih pregleda radnika sukladno zakonskim propisima. U tu svrhu ispred Hrvatskog društva za medicinu rada opetovano su postavljeni upiti nadležnim dionicima u zaštiti zdravlja na radu: Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, Službi za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Državnom inspektoratu RH i Službi za zaštitu zdravlja na radu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Jedini odgovor kojeg smo dobili do 18.03.2020. u 18.00 sati je odgovor iz Službe za zaštitu zdravlja na radu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje:

»Temeljem upita vezano uz aktualnu epidemiološku situaciju te obavljanje preventivnih periodičnih pregleda u sklopu specifične zdravstvene zaštite radnika u propisanim rokovima, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), u okvirima svoje nadležnosti, obavještava kako će predmetne izvanredne okolnosti smatrati opravdanim razlogom za obavljanje navedenih pregleda izvan propisanih rokova na teret sredstava HZZO-a te će se od dana 16. ožujka 2020. godine pregledi i nakon proteka roka moći obaviti na teret sredstava HZZO-a prestankom navedenih okolnosti.« HZZO

Predmetni odgovor odnosi se samo i jedino na terećenje HZZO-a za obavljanje ugovorene zdravstvene skrbi van propisanih rokova ali niti na koji način ne derogira važeće propise iz zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu!

Napomenjem da od strane nadležnih tijela, zasada, nije utvrđena suspenzija i/ili izmjena ostalih propisa i postupaka koji se odnose na zaštitu zdravlja na radu i provođenje specifične zdravstvene zaštite radnika. Takav stav, neformalno, zastupa i inspekcija zaštite na radu Državnog inspektorata.

Navedeno znači da i mi moramo i dalje poštovati važeće zakonske norme i ugovorne obveze koje se odnose na specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika.

Od 16.03.2020 dobivamo obavijesti o otežanom i onemogućenom radu ordinacija medicine rada diljem Republike Hrvatske. Po zaprimljenim podacima onemogućen je rad ordinacija medicine rada u Karlovcu, Samoboru, Virovitici, Našicama, Đakovu, Domu zdravlja Centar Zagreb i drugdje, zbog zabrane pristupa koje su izdate od ravnatelja županijskih ustanova u kojima se ordinacije nalaze.

Tzv. razlog zabrane je da »pregledi u medicini rada nisu hitni« što je svojevoljno tumačenje (ne)odgovornih osoba koji ne razumiju ili ne znaju da su pregledi u djelatnosti medicine rada neophodni i nužni, propisani zakonskim odredbama iz zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu koji nisu suspendirani na bilo koji način ! Iz istih „razloga“ više laboratorija u vlasništvu županijskih domova zdravlja ne želi primati uzorke na analizu, što dodatno otežava naš rad. Usprkos poslanim zahtjevima, pozivima i urgencijama očitovanje od nadležnih ministarstava i službi nismo dobili!

Također želim napomenuti da sam nadležnim tijelima ispred HDMR-a postavio i upit o nabavi osobnih zaštitnih sredstava za potrebe ugovorne specifične zdravstvene zaštite radnika, s čijom nestašicom smo suočeni na tržištu, no odgovora također nisam dobio. Smatram da mi i naši suradnici u djelatnosti medicine rada kao dionici primarne zdravstvene zaštite imamo apsolutno pravo tražiti od nadležnih zajamčenu dobavu osobnih zaštitnih sredstava!

Nadalje, siguran sam da ste upoznati s »Odlukom o mjerama mobilizacije i rasporeda rada i radnog vremena, promjene mjesta i uvjeta rada zdravstvenih ustanova i njihovih radnika i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe te korištenja medicinsko-tehničke opreme i ostalih sredstava« koju 14.03.2020. donio ministar zdravstva.

Provedba mjera iz ove odluke donijeti će se posebnim (novim) rješenjem ministra.

Neminovno je da zbog epidemije COVID-19 prilagodimo svoj svakodnevni rad i postupke; provođenjem zaštitnih mjera kao što su smanjenje broja nazočnih pacijenata u ordinacijama, povećanje razmaka među njima, provođenje mjera dezinfekcije, uporabom osobnih zaštitinih sredstava i drugim organizacijskim mjerama.

Nužno je da komuniciramo i s poslodavcima i s njihovim radnicima, sve u svrhu suzbijanja širenja epidemije, zašite zdravlja i zaštite zdravlja na radu. Savjetujem da maksimalno reducirate broj postupaka kao što su: pregledi sportaša, vatrogasaca pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava, prethodni pregledi kandidata za vozače, obuke iz prve pomoći na radu, obuke iz prve pomoći kandidata za vozače i druge postupke koji nisu nužni i određeni propisima iz domene zaštite zdravlja na radu.

Obzirom na razvoj epidemije COVID 19 potrebno je dnevno pratiti odluke i upute nadležnih tijela:

Tiskovne konferencije Stožera civilne zaštite RH održavaju se svakog dana dva puta u jutarenjem i posljepodnevnom terminu sati. uz prijenos na HTV 4 i drugim medijma.

Hrvatska televizija od ponedjeljka, 16. ožujka, na 4. programu emitira emisiju »Studio 4 COVID-19«, posvećenu informiranju javnosti o epidemiji COVID-19 Hrvatskoj.

Obzirom na razvoj epidemije COVID-19 u RH i u okruženju za očekivati je daljnje i nove mjere u svrhu suzbijanja epidemije, mjere koje će zasigurno oblikovati i našu praksu i naš svakodnevni život.

Još jednom, po zaprimanju odgovora na postavljenje upite nadležnim tijelima biti ćete promptno obaviješteni o istim elektronskom poštom i objavama na našoj web stranici. Pozivam vas da i dalje, bez obzira na promijenjene i otežane uvjete, u našem radu budemo maksimalno profesionalni, odgovorni, stručni i solidarni.

Svima želim puno zdravlja, sreće i uspjeha u zahtjevnim okonostima.


Tomislav Furlan dr.med.
specijalist medicine rada i sporta
predsjednik
Hrvatsko društvo za medicinu rada
Hrvatskog liječničkog zbora