Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu...
Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada
za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Obavijest


Preporuke za poslodavce Hrvatskog društva za medicinu rada

Rijeka, 02. travnja 2020. god.

PREPORUKE ZA ODRŽAVANJE RADNIH SASTANAKA

Prije sastanka:

 1. provjeriti mjere Stožera Civilne zaštite RH o dozvoljenom broju prisutnih na sastanku
 2. sastanak organizirati samo ako nije moguće zamijeniti telekonferencijom
 3. reducirati broj sudionika na najmanji mogući broj
 4. prirediti sve materijale unaprijed zajedno s dezinficijensom za ruke sudionika i kirurške maske za one koji imaju dišne probleme
 5. unaprijed upozoriti sudionike da ukoliko imaju neke znakove oboljenja ili se loše osjećaju da ne prisustvuju sastanku
 6. osigurajte popis sudionika s adresama, kontaktima i obavijestiti ih da će u slučaju potrebe to dostaviti epidemiološkoj službi
 7. ukoliko netko od sudionika ne želi dati svoje podatke ne može prisustvovati sastanku
 8. pripremiti u suradnji s nadležnim specijalistom medicine rada, postupak ukoliko neki od sudionika razviju simptome bolesti COVID-19 za vrijeme sastanka, gdje će boraviti do dolaska zdravstvene službe, kojim putem će napustiti zgradu
 9. stolice za sastanak razmaknite na najmanje 2 metra

Za vrijeme sastanka:

 1. obavijestite sudionike o mjerama koje ste poduzeli kako bi sastanak bio siguran za sudionike radi COVID-19
 2. potaknite redovito pranje ruku ili upotrebu alkoholnog dezinficijensa za sudionike, prije i nakon sastanka
 3. potaknite sudionike da koriste zaštitnu masku
 4. ukoliko sudionici kišu podsjetite ih da moraju koristiti svoju nadlakticu ili maramicu
 5. osigurajte maramice i mjesto za njihovo odlaganje nakon upotrebe
 6. osigurajte dezinficijens na vidljivom mjestu na putu do sobe za sastanak
 7. upozorite sudionike kako moraju održavati potrebni razmak od 2 metra
 8. otvorite prozor i vrata kada je to moguće radi prozračivanja prostora
 9. ukoliko se netko od sudionika osjeća loše primijenite gore određene mjere (raniji odlomak, točka 8)

Nakon sastanka:

 1. čuvajte popis sudionika i njihove kontakte najmanje mjesec dana
 2. ukoliko je netko od sudionika u narednom periodu (do 14 dana od sastanka) dobio rješenje o samoizolaciji od nadležnog epidemiologa, organizator mora obavijestiti ostale sudionike sastanka da prate eventualnu pojavu simptoma bolesti kao i da ovezno mjere tjelesnu temperaturu dvaput dnevno. Praćenje zdravstvenog stanja mora trajati do ukupno 14 dana od posljednjeg kontakta sa potencijalno zaraženom osobom.
 3. u slučaju povišene temperature ili pojave simptoma moraju kontaktirati svog liječnika obiteljske medicine ili nadležnog epidemiologa
 4. u slučaju potvrde bolesti (COVID-19) kod pojedinog sudionika sastanka, poslodavac je dužan nadležnom epidemiologu dostaviti listu sudionika sastanka radi daljnjih postupanja

dokument - preporuka za sastanke