Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu...
Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada
za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Obavijest


Opremljenost zdravstvenog osoblja osobnom zaštitnom opremom

Zagreb, 10. travnja 2020. god.

Poštovane kolegice, poštovani kolege!

Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora u suradnji sa Suradnim centrom Svjetske zdravstvene organizacije za medicinu rada pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izradilo je online upitnik »Opremljenost zdravstvenog osoblja osobnom zaštitnom opremom« u oklonostima pandemije COVID-19.

U svrhu dobivanja važnih podataka iz područja zaštite zdravlja na radu, molim Vas da popunite upitnik.


Srdačan pozdrav,

Tomislav Furlan dr.med.
specijalist medicine rada i sporta
predsjednik
Hrvatsko društvo za medicinu rada
Hrvatskog liječničkog zbora
upitnik - opremljenost COVID-19 upitnik - QR kôd