Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu...
Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada
za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Obavijest


Rad ordinacija medicine rada u RH

Rijeka, 19. ožujka 2020. god.

Poštovane kolegice, poštovani kolege!

Nastavno na prethodne obavijesti želim Vas izvijestiti o današnjoj non paper komunikaciji s Ministarstvom zdravstva u svezi rada ordinacija medicine rada u RH.

Stav Ministarstva je da, ukoliko ordinacije nemaju rješenje ministarstva o zatvaranju, ordinacije moraju biti otvorene za prijem pacijenata!

Samovoljne odluke ravnatelja domova zdravlja, županijskih bolnica, privatnih zdravstvenih ustanova i nositelja djelatnosti ordinacija nisu u skladu s Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, odlukama kriznog Stožera civilne zaštite RH i Ministarstva zdravstva!

Upozoravam da protuzakonito zatvaranje ordinacija može kao posljedicu značiti obvezu ponovnog ishodovanja odobrenja za rad od strane Ministarstva odnosno druge sankcije za odgovorne osobe koje ne dopuštaju rad ordinacija medicine rada.

Također, kao neprihvatljivim tretiraju se i odluke o korištenju godišnjih odmora koje rezultiraju zatvaranjem ordinacija.

Isti stav se odnosi i na neobavljanje laboratorijskih usluga od strane suradnih medicinsko-biokemijskih laboratorija.

Do kraja dana očekuje se i potpisana odluka ministra zdravstva kojom će se pobliže pojasniti navedeno. Po primitku odluke ista će vam promptno dostavljena.

Tomislav Furlan dr.med.
specijalist medicine rada i sporta
predsjednik
Hrvatsko društvo za medicinu rada
Hrvatskog liječničkog zbora