Organizacija

Organizator

 • Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora

Suorganizatori

 • Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
 • Škola narodnog zdravlja "Andrija Štamapar"
 • Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 • Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

Organizacijski odbor

 • Predsjednica: Azra Huršidić-Radulović
 • Dopredsjednici: Mira Vukšić, Tomislav Furlan
 • Tajnice: Jelena Macan, Vlasta Dečković Vukres
 • Rizničarka: Jadranka Šetek
 • Članovi: Ljiljana Belošević, Zdravka Eremić Heitzler, Vesna Hećimović, Jadranka Horvat, Vladimir Ivančev, Vesna Kancelir Miletić, Veronika Laušin, Ana Malenica, Milena Matulić, Snježana Matoc, Nada Strikić, Ljubica Paladin Šušnjara, Mirko Petrošević, Dijana Poplašen, Zora Stanić Radoš, Tatjana Rogina, Milorad Stipanović, Neven Varljan, Marija Zavalić.

Programski odbor

 • Predsjednica: Jadranka Mustajbegović
 • Članovi: Ana Bogadi Šare, Jadranka Božin Juračić, Viktorija Bradić, Marija Bubaš, Dubravka Čala, Vlasta Dečković Vukres, Jagoda Doko Jelinić, Ružica Justra, Zdravka Eremić Heitzler, Azra Huršidić Radulović, Vladimir Ivančev, Bojana Knežević, Stjepan König, Jelena Macan, Slavenka Majski Cesarec, Milan Milošević, Marija Muše Danielov, Mirko Petrošević, Dijana Poplašen, Mirjana Ptičar, Vesna Sitar Srebočan, Milorad Stipanović, Nada Turčić, Veda Marija Varnai, Milana Varinac Barač, Marija Zavalić, Barica Urh.

Začasni odbor

 • Dunja Bertić Stahuljak, Marko Šarić i Jasminka Godnić Cvar

Sponzori

 • Bioelektronika
 • Kaufland
 • Medical centar
 • Naklada Slap
 • Ožujsko pivo
 • Tehničar Unicomp