Program kongresa

Upute za usmena izlaganja/Upute za izlaganje postera

Program kongresa

     Vrijeme      Srijeda 30.09.2015. Četvrtak 01.10.2015. Petak 02.10.2015. Subota 03.10.2015. Nedjelja 04.10.2015.
09:00 - 11:00  
 • 09:00 - 10:00 Zaključci/Zatvaranje
 • 10:00 - 12:00 HDMR Skupština
11:00 - 11:30  
 • Pauza za kavu
 • Pauza za kavu
 • Pauza za kavu
 
11:30 - 13:00    
13:00 - 15:00  
 • Pauza za ručak
 • Pauza za ručak
 • Pauza za ručak
 
15:00 - 16:30
 • Registracija
 • Sastanak Kongresnih odbora
 
16:30 - 17:00
 • Registracija
 • Sastanak Kongresnih odbora
 • Pauza za kavu
 • Pauza za kavu
 • Pauza za kavu
 
17:00 - 18:30
 • Registracija
 • Sastanak Kongresnih odbora
 
18:30 - 21:00
 • Dobrodošlica
 
 • 20:30 Svečana večera
   

Sponzori

 • Bioelektronika
 • Kaufland
 • Medical centar
 • Naklada Slap
 • Ožujsko pivo
 • Tehničar Unicomp