Prijava sudionika

za sudjelovanje na 6. kongresu 2015. u Šibeniku


* obavezna polja
** JMBG je obavezan za liječnike koji žele da im se dodjele bodovi pri HLK

SUDIONIKPRIJAVA SMJEŠTAJA


Osobe u pratnji


Smještaj


PODACI ZA RAČUN

(ukoliko se platežni subjekt razlikuje od sudionika)


Kopija prijave biti će poslana na Vašu e-mail adresu.


Sponzori

  • Bioelektronika
  • Kaufland
  • Medical centar
  • Naklada Slap
  • Ožujsko pivo
  • Tehničar Unicomp