Teme – radionice – projekti

Teme:

 1. Zdravlje na radu: profesionalne bolesti i bolesti u svezi s radom, nesreće na radu
 2. Psihosocijalni radni okoliš i učinci na zdravlje
 3. Epidemiologija u medicini rada
 4. Medicina rada u poljoprivredi
 5. Zdravlje na radu zdravstvenih djelatnika
 6. Profesije u športu – aspekti medicine rada i športa
 7. Reprodukcija i radno mjesto
 8. Radnici migranti
 9. Profesionalna rehabilitacija – povratak na posao
 10. Profesionalna orijentacija i selekcija
 11. Promocija zdravlja i prevencija na radu
 12. Tjelesna aktivnost u zaštiti i unaprjeđenju zdravlja zaposlenih
 13. Socijalna nejednakost na poslu i zdravlje
 14. Istraživanja u medicini rada
 15. Molekularna biologija i medicina rada
 16. Primijenjena toksikologija i medicina rada
 17. Zdravstveni učinci dugotrajne izloženosti niskim razinama onečišćenja
 18. Zaštita na radu
 19. Ocjenjivanje i suzbijanje zdravstvenih opasnosti na radnom mjesu
 20. Industrijski incidenti i odgovarajući zdravstveni nadzor
 21. Kvaliteta unutarnjeg okoliša
 22. Utjecaj životnog i radnog okoliša na zdravlje radnika
 23. Ergonomija u radu i športu
 24. Izgradnja sustava službi medicine rada
 25. Kvaliteta rada u službama medicine rada
 26. Etika u medicini rada
 27. Informacijski sustav i komunikacija u zaštiti zdravlja na radu
 28. Pravni gospodarski sadržaji u zaštiti zdravlja na radu

Radionice

 • Psihosocijalni rizici na radu
 • Ocjena radne sposobnosti - principi i dvojbe
 • Povratak na posao
 • Zdravlje na radu zaposlenih u zdravstvu

Projekti:

 • COST Action
 • UEMS Occupational Health Section
 • ICOH – Regional
 • WHO- EU Regional @ SEE Network on Workers Health
 • Psiholozi rada
 • Medicinske sestre u medicini rada
 • Sportska medicina u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Sponzori

 • Bioelektronika
 • Kaufland
 • Medical centar
 • Naklada Slap
 • Ožujsko pivo
 • Tehničar Unicomp