za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Arhiva — listopad 2012. (3)


Pozivamo Vas na Interdisciplinarni stručni skup koji organizira Hrvatska psihološka komora o temi: "Psihološki pregledi u sklopu preventivnih prethodnih i periodičkih zdravstvenih pregleda zaposlenika na mjestima s posebnim uvjetima rada".
Stručni skup će se održati u petak, 26.10.2012. s početkom u 12:00 sati.
Više ››
Objavljeno: 22.10.2012.
Savjetovanje Hrvatske udruge za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu održat će se u petak 26. listopada 2012. godine, s početkom u 10 sati (prijava sudionika u 9,30), u prostorijama HYPO ALPE ADRIA CENTRA d.o.o. u kongresnoj dvorani BRAČ (I. KAT) Slavonska avenija 6, Zagreb
Više ››
Objavljeno: 22.10.2012.
Tribina "Radnici migranti-kako smanjiti zdravstvene rizike?"
održat će se u četvrtak 25. listopada 2012. u Zagrebu,
u organizaciji Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i
Hrvatske udruge za zdravo radno mjesto.
Liječnicima pripadaju bodovi prema pravilniku Hrvatske liječničke komore.
Više ››

Obrazac za prijavu ››
Objavljeno: 05.10.2012.