za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Proljetni stručni sastanak 2014.

 • Zaključak
 • Najava
Z A K LJ U Č C I
Proljetnog stručnog sastanka HDMR - HLZ u Malinskoj otok Krk
održanog 09.- 11. 05. 2014. god.


Proljetni stručni sastanak Hrvatskog društva za medicinu rada (HDMR) Hrvatskog liječničkog zbora održan je u Malinskoj na otoku Krku od 09.-11.05.2013.g. s temom „Zdravstveni zahtjevi i kontraindikacije za upis u srednju školu“. Na stručnom sastanku bilo je prisutno preko 130 sudionika.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je početkom ove godine formiralo Povjerenstvo za izradu Jedinstvenoga popisa zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole. Značajni udio u radu Povjerenstva dali su i članovi Hrvatskog društva za medicinu rada. Opsežni dokument koji predstavlja značajni doprinos u sistematičkom uvođenju ujednačenosti zahtjeva za upis u srednje škole za cijelu Republiku Hrvatsku. Dokument ujedno određuje kompetencije i nadležnosti specijalista medicine rada i/ili specijaliste medicine rada i sporta i specijalista školske medicine. Ali prije svega dokument koji ističe važnost zdravstvenih zahtijeva i orijentira se (okreće se) prema zdravstvenim zahtjevima pojedinog zanimanja, a ukazuje samo na apsolutne kontraindikacije za pojedina zanimanja. Iz toga je razloga stručni sastanak specijalista medicine rada u Malinskoj prvenstveno predstavio ovaj potpuno novi dokument koji se nalazi u fazi lekture.

Kolegica Jelena Macan članica Povjerenstva predstavila je osnovnu strukturu Jedinstvenog popisa zdravstvenih kontraindikacija, način rada i osnovne dileme koje su imali članovi Povjerenstva pri izradi dokumenta. Kolegica Dina Skroza s dva prikaza slučaja profesionalnih bolesti ponovno je podsjetila na propuste zdravstvenog nadzora pri upisu u srednje škole radi nepostojanja jasnih propisa pri upisu. Članica Povjerenstva kolegica Jadranka Šetek upoznala je sudionike stručnog sastanka s pojmovima i definicijama koje su korištene za izradu zdravstvenih zahtjeva i kontraindikacija, te im približila koncept dokumenta pojedinačnim primjerima zanimanja iz svih 14 obrazovnih sektora. Azra Huršidić-Radulović, također članica Povjerenstva iznijela je prijedlog sadržaja pregleda pri upisu u srednje škole. Isto tako je istakla da se radi o dokumentu koji tek treba biti objavljen i koji je, kako je navedeno u uvodnom dijelu, "podložan trajnom preispitivanju i otvoren za promjene i daljnja poboljšanja", te kako su upisni rokovi vrlo kratki i nema dovoljno vremena za javnu raspravu, a niti dovoljno vremena za usuglašavanje obima i vrste pregleda za pojedina zanimanja. Stoga su specijalisti medicine rada dogovorili da će nakon jesenskih upisa zajednički pripremiti eventualne komentare, primjedbe i sugestije za poboljšanje samog dokumenta i pripremu Smjernica za utvrđivanje zdravstvenih zahtjeva za upis u srednje škole.

U nastavku stručnog sastanka predstavnici Generali osiguranja d.d. prezentirali su ponude osiguranja profesionalne odgovornosti i pravne zaštite zdravstvenih radnika.

Diskusija specijalista medicine rada proširila se i na aktualna događanja u organizaciji medicine rada, nove zakonske i podzakonske prijedloge i sl. Skup je donio slijedeće zaključke:

 1. Nakon jesenskih školskih upisa HDMR će organizirati radionicu na kojoj će usuglasiti obim i vrste pregleda za pojedina zanimanja pri upisu u srednje škole, te pripremiti sugestije i prijedloge za eventualne korekcije"Jedinstvenoga popisa zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škol"

 2. Tijekom diskusije ukazano je na potrebu da se Hrvatsko društvo medicine rada obrati Komori psihologa s potrebom korekcije tj. smanjenja cijene psihologa pri pregledu učenika za upis u srednju školu na predloženih 50,00 kuna, jer su i specijalisti medicine rada smanjili cijenu zdravstvenih pregleda na 200,00 kuna za učenike.

 3. Zaključeno je da se HDMR ponovno obrati Ministru zdravlja radi korigiranja Odluke Ministra u kojoj se ponavlja ista stara odluka iz 1996.g., a koja neprimjereno utvrđuje nisku cijenu komisijskog zdravstvenog pregleda u kojoj učestvuje 4 specijalista za držanje i nošenje oružja u iznosu od 350,00 kuna.

 4. HDMR zaključuje kako je neophodno potrebno obratiti se Ministru rada i mirovinskog sustava radi neprihvatljivog i neshvatljivog prijedloga Pravilnika o procjeni rizika prema kojem nije niti utvrđeno niti predviđeno učešće specijalista medicine rada pri procjeni rizika radnih mjesta, a kojemu je to osnovna zadaća.

Malinska , 11.05.2014.g.
Za Organizacijski odbor Proljetnog
stručnog sastanka HDMR 2014.g.:
Prim.dr.sc. Azra Huršidić Radulović


Tiskana verzija letka ››
     
Prijavnica za seminar ››


Zdravstveni zahtjevi i kontraindikacije za upis u srednje škole

 • Mjesto održavanja: Malinska (otok Krk) - hotel Malin
 • Vrijeme održavanja: 09. do 11. svibnja 2014. godine
 • Program i raspored događanja:
PETAK, 09. svibnja 2014.
15:30 Okupljanje sudionika sastanka uz "Coctal dobrodošlice"
18:00 Sjednica upravnog odbora HDMR-a
20:30 Svečana večera uz glazbu
SUBOTA, 10. svibnja 2014.
09:00 Otvorenje stručnog sastanka, pozdravne riječi domaćina i organizatora sastanka
09:15 - 11:00
 • Zdravstveni zahtjevi i kontraindikacije za upis u srednje škole — uvodne napomene (Jelena Macan)
 • Propusti zdravstvenog nadzora pri upisu u srednju školu — prikaz slučaja (Dina Skroza)
 • Pojmovnik i definicije korišteni za izradu zdravstvenih zahtjeva i kontraindikacija (Vlasta Dečković Vukres)
11:00 - 11:30 Pauza za kavu
11:30 - 13:00
 • Smjernice za izradu jedinstvenog popisa zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I razred srednje škole (Jadranka Šetek)
 • Prijedlog sadržaja pregleda pri upisuu srednje škole (Azra Huršidić Radulović)
13:00 - 13:30 Predstavnik Generali osiguranja d.d. — Ponude osiguranja profesionalne odgovornosti i pravne zaštite zdravstvenih radnika
14:30 Izlet autobusom u Vrbnik, obilazak vinarije Katunar, degustacija vina, ručak (www.katunar.hr)
NEDJELJA, 11. svibnja 2014.
09:00 Rasprava i zaključci stručnog sastanka: Zdravstveni zahtjevi i kontraindikacije za upis u srednje škole
11:00 Zatvaranje stručnog sastanka

 • Smještaj sudionika: Sudionici sastanka biti će smješteni u hotelu Malin*** u Malinskoj
 • Cijene noćenja s doručkom (po osobi po danu - dvije noći):
  Dvokrevetna soba 270,00 kn  
  Dvokrevetna soba pojedinačno 405,00 kn  
  Boravišna pristojba je uključena u cijenu    
  Cijene su s PDV-om    

 • Rezervacije:

 • Plaćanje: predračunom, gotovinom, kreditnom karticom
 • Rok za prijave smještaja: do 25. travnja 2014.
 • Organizacijski odbor:
 • Tomislav Furlan
 • Antonio Šimundić
 • Azra Huršidić-Radulović
 • Dijana Poplašen

 • Napomena:
  Svečana večera 09.05.2014. 250,00 kn  
  Ručak u Vrbniku 10.05.2014. 90,00 kn