PREDLOŽAK SUSTAVA BODOVANJA ZA OCJENU AKTIVNOSTI STRUČNOG DRUŠTVA HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA ZA GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU KOJE TREBA DOSTAVITI U HLZ DO 28. VELJAČE ZA PRETHODNU GODINU

STRUČNO DRUŠTVO: HRVATSKO DRUŠTVO ZA MEDICINU RADA
IZVJEŠĆE O RADU ZA GODINU: 2016. god.
PREDSJEDNIK DRUŠTVA: Prim. dr. sc. Azra Huršidić-Radulović, dr. med.
USTANOVA ZAPOSLENJA PREDSJEDNIKA: ORDINACIJA MEDICINE RADA Prim. dr. sc. Azra Huršidić-Radulović, dr. med, spec. medicine rada i sporta
ADRESA USTANOVE ZAPOSLENJA PREDSJEDNIKA: Prilaz baruna Filipovića 11, Zagreb
E-MAIL PREDSJEDNIKA: ordinacija-medicine-rada@zg.t-com.hr
TEL., FAX, GSM PREDSJEDNIKA: 01/3705-215, fax 01/3756-821, GSM 098/714-906
OBVEZNI KRITERIJI
Zaduženje  
Da/Ne
Broj
Primjedba
1. Ažurirani popis članova Hrvatskoga liječničkog zbora iz vašeg društva (čl. 39. Statuta HLZ-a) Obvezno (jednom godišnje) Popis je ažuriran (15.11.2016.) i objavljen na web stranici HDMR.
da
1
 
2. Održani stručni sastanci tijekom godine Obvezno 2 ili više puta (prilozi)
– Proljetni stručni sastanak – održan je u Malom Lošinju od 22. do 24. travnja 2016. god.
– Jesenji stručni sastanak – održan je u Karlovcu 18. do 20. studenog 2016. god.

Stručni sastanci Ogranka Zagreb:
1) Citogenetičke i molekularne metode u dijagnostici promjena genoma (27.01.2016.)
2) Organska zagađivala u okolišu (25.05.2016.)
3) Profesionalni »airborne« kontaktni dermatitis (26.09.2016.)
4) Utjecaj stresogenih čimbenika za profesiju »Profesionalni vozač« (13.12.2016.)
da
6
 
3. Održani simpoziji ili kongres u razdoblju od 4 godine – Simpozij »Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu psihofizioloških rizika na radu i mjere za smanjenje stresa« održan 14.02.2015. god.
– 6. Hrvatski kongres medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem »Bitno za zdravlje radnika« održan je u Šibeniku od 30.09. do 04.10.2015. godine
– Simpozij-radionica: Novi pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada i uvjetima koje moraju ispunjavati radnici koji obavljaju te poslove održan 30.01.2016.
da
3
 
4. Izvješće o radu tijekom godine Izvješće obvezno jedanput godišnje:
da
1
5. Organiziranje ili sudjelovanje u tečaju trajnoga medicinskog usavršavanja u razdoblju od 4 godine Obvezno (prilozi);
Tečaj prve kategorije održan 2012. god. – Test opterećenja u ordinaciji medicine rada i sporta
Sudjelovanje aktivno u Tečaju iz pomorske medicine za ovlaštene specijaliste medicine rada 25.-27.03.2015.
da
2
6. Objavljivanje članaka u »Liječničkom vjesniku«, »Acta Stomatologica Croatica« u razdoblju od 4 godine Obvezno (svi autori u članku reprezentiraju svoje društvo) – (prilozi)
da
1
7. Sudjelovanje člana društva u »ad hoc« povjerenstvima HLZ-a Obvezno
Nismo pozvani
8. Objavljivanje usuglašenog mišljenja društva (smjernice) na WEB stranicama HLZ-a kroz 4 godine Obvezno (obnavljati prema potrebama i promjenama koje je usvojilo ili prihvatilo društvo);
2012. god. - SMJERNICE ZA ZDRAVSTVENE PREGLEDE ZAPOSLENIH
2014. god. PRISTUP PROFESIONALNIM BOLESTIMA KOŽE U MEDICINI RADA
(www.hdmr.hlz.hr i www.hlz.hr)
da
2
BODOVNA TABLICA ZA OCJENU AKTIVNOSTI DRUŠTVA
STRUČNO-ZNANSTVENI SKUPOVI
(oblik trajne medicinske izobrazbe)
Naziv skupa
Organizator (suorganizator)
Mjesto održavanja skupa
Datum održavanja skupa
BROJ
BODOVI
UKUPNO BODOVA
STRUČNI SASTANCI I PREDAVANJA
javni nastupi u svrhu unapređenja zdravstvene kulture stanovništva  
5
stručni sastanak Stručni sastanci Ogranka Zagreb:
 1. Citogenetičke i molekularne metode u dijagnostici promjena genoma (27.01.2016.)
 2. Organska zagađivala u okolišu (25.05.2016.)
 3. Profesionalni »airborne« kontaktni dermatitis (26.09.2016.)
 4. Utjecaj stresogenih čimbenika za profesiju »Profesionalni vozač« (13.12.2016.)
4
6
24
godišnji sastanak stručnog društva
 1. Proljetni stručni sastanak: »Profesionalni sindromi prenaprezanja gornjih ekstremiteta«, Mali Lošinj od 22. do 24. travnja 2016. god.
 2. Jesenji stručni sastanak: »Ocjena radne sposobnosti u medicini rada«, Karlovac od 18. do 20. studenog 2016. god.
2
7
14
godišnji sastanak stručnog društva u inozemstvu ili iz inozemstva  
8
SIMPOZIJI
simpozij u Hrvatskoj
 1. Simpozij – radionica: Smjernice za zdravstvene preglede zaposlenih 16.06.2012.
 2. Simpozij za izradu indikatora kvalitete u medicini rada – Zagreb 06.03.2013.
 3. Simpozij 50 godina HDMR – Novi alati u medicini rada – Zagreb 08.11.2013.
 4. Simpozij – Hodogram i alati spec. Medicine rada kod psihosocijalnih rizika i smanjenje stresa – Zagreb 14.02.2015.
 5. Simpozij-radionica: »Osiguranje zdravih i sigurnih radnih mjesta« – Zagreb 13.06.2015.
 6. Simpozij-radionica: »Novi pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada i uvjetima koje moraju ispunjavati radnici koji obavljaju te poslove« održan 30.01.2016.
6
9
54
simpozij u Hrvatskoj s međunarodnim sudjelovanjem
 1. South East European Network on Workers Health - SEENWH, Šibenik 02.10.2015.
 2. European Union of Medical Specialist - Section for Occupational Medicine, Šibenik 03.10.2015.
2
10
20
međunarodni simpozij  
 
20
 
KONGRESI
kongres/konferencija u Hrvatskoj  
 
15
kongres/konferencija s međunarodnim sudjelovanjem - Hrvatski kongres medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem; Šibenik; 30.09. – 04.10.2015.
1
20
20
međunarodni kongres/konferencija Joint action on Mental Health at workpalce – finale conference – Brussel 21.-22.01.2016. – aktivno sudjelovanje 2 člana.
1
40
40
TEČAJEVI TRAJNOGA MEDICINSKOG USAVRŠAVANJA
tečaj I. kategorije
 1. Test opterećenja u ordinaciji medicine rada i sporta; Opatija - 2012.
 2. Sudjelovanje aktivno u Tečaju iz pomorske medicine za ovlaštene specijaliste medicine rada 25.-27.03.2015.
2
20
40
tečaj II. kategorije  
15
tečaj III. kategorije  
5
MEĐUNARODNI TEČAJEVI TRAJNOGA MEDICINSKOG USAVRŠAVANJA
tečaj I. kategorije  
30
tečaj II. kategorije  
20
tečaj III. kategorije  
10
UKUPNO BODOVA  
212
 
PUBLIKACIJE (stručnoga društva i članova društva)  
BROJ
BODOVI
UKUPNO BODOVA
radovi tiskani u časopisima koji se citiraju u "Current Contents" ili u "Science Citation Indeks" Publikacije HDMR – HLZ objavljene i na webu društva:
 1. »Vježbe za radnike izložene statičkim i dinamičkim opterećenjima trupa« – priručnik, urednica Jelena Macan, izdavač HDMR_HLZ 2013. god.
 2. »Vježbe za prevenciju profesionalnih sindroma prenaprezanja gornjih ekstremiteta« – priručnik, urednici: Jelena Macan i Zrinka Rusan, izdavač HDMR-HLZ 2016. god.
2
25
50
radovi tiskani u časopisu "Liječnički vjesnik" i "Acta Stomatologica Croatica"
30
radovi tiskani u časopisima koji se citiraju u "Indeks Medicus" ili "Excerpta Medica"
 
20
 
radovi tiskani u neindeksiranim časopisima
 
15
 
članci tiskani u "Liječničkim novinama" HLZ-a (izlaze kao podlistak časopisa "Liječnički vjesnik")
10
ostali članci (novinski…)
 
5
 
knjiga
 
40
 
poglavlje u knjizi
  Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis: Djelatnost medicine rada (Dečković-Vukres)
1
10
10
recenzija u indeksiranom časopisu
  Huršidić Radulović A. 1 recenzija za časopis Arhiv za higijenu rada i toksikologiju
1
5
5
časopis stručnog društva Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, ISSN 0004-1254
1
40
40
PUBLIKACIJE: UKUPAN BROJ BODOVA/BROJ ČLANOVA DRUŠTVA  
105
 
MEĐUNARODNA AKTIVNOST STRUČNOGA DRUŠTVA  
BROJ
BODOVI
UKUPNO BODOVA
međunarodna suradnja UEMS, ICOH, IOMSC
3
20
60
 
ZNANSTVENI PROJEKTI  
BROJ
BODOVI
UKUPNO BODOVA
projekti putem HLZ-a  
40
domaći projekti MZ-a
  IPA - Komunikacijska radna skupina u sustavu zaštite zdravlja na radu
1
20
20
međunarodni projekti
 1. COST Action »Development and Implementation of European Standards on Prevention of Occupational Skin Diseases (StanDerm, 2013.-2017.)« - Macan J. član Upravnog odbora projekta
 2. EU Health Programme: E-capacit8: »Strengthening 1occupational health professionals'capacities to improve the health of the ageing population«. Voditelj za RH: prim.dr.sc. Vlasta Dečković-Vukres
 3. COST Action: »Cancer and Work (CANWON)«
 4. Joint action – Mental health and wellbing – WP 6 – Mental health at workplace.
4
30
120
UKUPNO BODOVA  
140
 
SVEUKUPAN BROJ BODOVA  
457

Zagreb, 06.02.2017.
potpis

Napomena:
 • Obvezno priložiti izvorne tiskane podatke ili preslike: pozive, obavijesti, zbornike i sl.
 • Tiskani podaci koji ne sadržavaju puno ime stručnoga društva HLZ-a, sukladno članku 2. Pravilnika o radu stručnog društva, NE VREDNUJU se kao aktivnost HLZ-a.
 • Izvješće o radu društva i predložak za ocjenu aktivnosti stručnoga društva dostaviti u tajništvo HLZ-a u elektroničkom (e-mail: tajnistvo@hlz.hr) i papirnatom obliku s prilozima i potpisom predsjednika društva.