Vježbe za prevenciju profesionalnih sindroma prenaprezanja gornjih ekstremiteta
Hodogram i alati specijaliste medicine rada za procjenu...
Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada
za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Simpozij za izradu indikatora kvalitete u medicini rada

 • Najava
 • Zaključak
ČLANOVIMA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA MEDICINU RADA
HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA


Pozivamo Vas na

"SIMPOZIJ ZA IZRADU INDIKATORA KVALITETE U MEDICINI RADA"

 • Mjesto održavanja: Hrvatski liječnički zbor, Šubićeva 9, Zagreb
 • Vrijeme održavanja: srijeda, 06.03.2013. god. od 13 sati

 • PROGRAM:
13:00 - 13:10 Otvaranje skupa
13:10 - 14:00 Uvodno predavanje prve Predsjednice Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite: Prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović: "Principi kvalitete zdravstvene zaštite"
14:00 - 14:30 Prim. dr. sc. Marija Zavalić, Ravnateljica HZZZSR: Indikatori kvalitete Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
14:30 - 15:00 Prim. dr. sc. Azra Huršidić Radulović, Predsjednica HDMR-HLZ: Indikatori kvalitete i učinkovitosti HZZO-a za primarnu zdravstvenu zaštitu
15:00 - 15:30 Odmor
15:30 - 16:30 Radionice – indikatori kvalitete, indikatori učinkovitosti, ordinacije s pet zvijezdica (5+); moderatori – Ivana Kerner, dr. sc. Bojana Knežević, dr. sc. Milan Milošević
16:30 - 18:00 Usaglašavanje i donošenje konačnih prijedloga

Simpozij je bodovan od HLK – 7 bodova.

 • Predsjednica Hrvatskog društva za medicinu rada HLZ
 • Prim. dr. sc. Azra Huršidić-Radulović, dr. med.ZAKLJUČAK SIMPOZIJA ZA IZRADU INDIKATORA KVALITETE
U MEDICINI RADA

Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora održalo je u Hrvatskom liječničkom zboru   06.03.2013.g. "Simpozij za izradu indikatora kvalitete u medicini rada".

Uvodno predavanje o principima kvalitete zdravstvene zaštite održala je prof.dr.sc. Jadranka Mustajbegović koja je bila prva Predsjednica Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite. Ravnateljica HZZZSR prim.dr.sc. Marija Zavalić održala je predavanje o indikatorima kvalitete medicine rada u Europskim zemljama i indikatorima rada ordinacija medicine rada koje nadgleda Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Prim.dr.sc. Azra Huršidić Radulović, Predsjednica HDMR–HLZ upoznala je sudionike simpozija s indikatorima kvalitete i učinkovitosti HZZO-a za primarnu zdravstvenu zaštitu i predložila neke od indikatora za medicinu rada.

Nakon uvodnih predavanja rad je nastavljen u tri radionice:
 1. Indikatori kvalitete (Kpi) - moderator dr.sc.Bojana Knežević,
 2. Indikatori učinkovitosti (QI) - moderator Ivana Kerner i
 3. Ordinacije s pet zvijezdica (5+) - moderator Tomislav Furlan.

Usaglašavanjem su donošeni konačni prijedlozi kako su u nastavku navedeni.

Indikatori kvalitete (Kpi) predloženi na radionici:
 • Pregledi
  1. Stopa prethodnih pregleda - Broj prethodnih pregleda/1000 novo uposlenih godišnje
  2. Stopa periodičkih pregleda - Broj periodičkih pregleda/1000 zaposlenih u kalendarskoj godini za radnike za koje je pregled obvezan (PUR, posebni propisi)
 • Obilasci radnog mjesta
  1. Broj obilazaka radnih mjesta - redoviti/ukupan broj radnih mjesta kod pojedinog poslodavca. Razina učinkovitosti: 1. mjesečno
  2. Broj obilazaka radnih mjesta - nakon utvrđivanja oštećenja zdravlja povezanih s radom/broj utvrđenih oštećenja zdravlja povezanih s radom
 • Edukacija i savjetovanja
  1. Broj obavljenih edukacija za skupinu radnika/godišnje. Razina učinkovitosti: najmanje 4 godišnje
   1. Broj obavljenih edukacija o profesionalnim štetnostima/godišnje
   2. Broj obavljenih edukacija o kroničnim bolestima
    (hipertenzija, dijabetes, bolna leđa)/godišnje
   3. Broj obavljenih edukacija iz prve pomoći na radnom mjestu/godišnje
  2. Broj individualnih savjetovanja o kroničnim bolestima/broj pregledanih radnika
  3. Broj individualnih savjetovanja o štetnostima s radnog mjesta/broj pregledanih radnika

Indikatori učinkovitosti (QI):
  1. Obavijest pacijentu za nadležnog ordinarijusa o patološkom nalazu
   • POŽELJNA RAZINA 100%
  2. Godišnje izvješće o ocjeni radne sposobnosti poslodavcima za više od 50 pregledanih
   radnika po PURu
   • POŽELJNA RAZINA 80%
  3. Izvješće Odboru za zaštitu na radu;
   • POŽELJNA RAZINA 100%
  4. Ciljani standardizirani upitnik o zadovoljstvu pregledanika;
   • POŽELJNA OCJENA NAJMANJE 3
  5. Ciljani standardizirani upitnik o zadovoljstvu poslodavca;
   • POŽELJNA OCJENA NAJMANJE 3

Ordinacije s pet zvijezdica (5+):
  1. Mogućnost naručivanja pacijenta u određenom dijelu radnog vremena
  2. Uzimanje uzoraka za primarnu laboratorijsku dijagnostiku
  3. Osigurano vrijeme za telefonsku konzultaciju (najmanje 1 sat dnevno osigurati mogućnost telefonske konzultacije s liječnikom)

Predsjednica Hrvatskog društva za medicinu rada HLZ:
Prim.dr.sc. Azra Huršidić-Radulović,dr.med.