za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
O nama


O nama

Hrvatsko društvo za medicinu rada je stručno društvo specijalista medicine rada i/ili specijalista medicine rada i športa Hrvatskog liječničkog zbora. Pridruženi članovi društva su visokoobrazovani stručnjaci drugih struka i znanstveni djelatnici koji nisu liječnici, a djeluju na području medicine rada i sporta.

Članovi društva su članovi Hrvatskog liječničkog zbora koji su se učlanili u Hrvatsko društvo medicine rada, te su i članovi Ogranka Hrvatskog društva za medicinu rada.

HDMR HLZ-a organizirano je u 5 teritorijalnih ogranaka: Primorsko - istarski ogranak, ogranak južna Hrvatska, Varaždinsko - međimurski ogranak, ogranak istočna Hrvatska i ogranak Zagreb.

Zadaci su stručnoga društva:
 1. trajno stručno i znanstveno usavršavanje svojih članova organiziranjem stručnih i znanstvenih sastanaka, kongresa, seminara, predavanja i tečajeva, odnosno svih oblika trajnoga medicinskog usavršavanja,
 2. suradnja sa stručnim znanstvenim i nastavnim organizacijama,
 3. predstavljanje struke u tijelima HLZ-a,
 4. suradnja s društvima i sekcijama HLZ-a na područjima od zajedničkog interesa,
 5. predlaganje i davanje mišljenja pri utvrđivanju i izrada standarda u području medicini rada i športa
 6. predlaganje i davanje mišljenja državnim institucijama u vezi zakonskih rješenja u području medicine rada i športa,
 7. predlaganje mjera za unapređenje i poboljšanje organizacije rada u stručnoj i znanstvenoj djelatnosti na području svoje struke,
 8. suradnja sa srodnim stručnim i znanstvenim društvima drugih zemalja,
 9. predstavljanje nacionalnih interesa svoje struke u odgovarajućim međunarodnim društvima,
 10. unapređivanje zdravstvene kulture stanovništva,
 11. njegovanje i razvijanje načela povezanosti i medicinske etike medu svojim članovima,
 12. praćenje i nadziranje provođenja mjera zdravstvene zaštite bolesnika,
 13. davanje stručnih mišljenja i ekspertiza,
 14. predlaganje znanstvenih projekata.

Ogranci društva organiziraju stručne sastanke za članove ogranaka i stručna predavanja koja se boduju prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore.

Društvo u pravilu organizira godišnje 2 stručna sastanka društva, i to u proljeće i jesen, a svake 4 godine organizira se Kongres medicine rada.

HDMR organizira ili suorganizira tečajeve trajnog medicinskog usavršavanja svojih članova.