za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Arhiva — 2011.godina


5. Hrvatski kongres medicine rada - Zdravlje, rad i zajednica

Slike sa kongresa ››

Od 28.08. do 02.09.2011.g. u Hotelu Amfora u Hvaru održan je 5. Hrvatski kongres medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „ZDRAVLJE, RAD I ZAJEDNICA“, pod visokim pokroviteljstvom: predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića i predsjednice Vlade Republike Hrvatske Jadranke Kosor, a u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (World Health Organization - WHO) i Međunarodnom komisijom za medicinu rada (International Commission on Occupational Health - ICOH).
Zdravlje radnika neophodno je ugraditi u okvire svake zdravstvene politike cjelokupne zajednice, i to poglavito zajednice koja počiva na rezultatima rada svojih radnika. Sve to zajedno ovisi o stanju zdravlja radnika i sigurnosti na radu, a sukladno ciljevima Nacionalnog programa zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje od 2009. do 2013. godine. Potrebno je naglasiti da su i Svjetska zdravstvena organizacija, te Međunarodne organizacije rada izdale Globalni akcijski plan za zaštitu zdravlja radnika za isto razdoblje.
U svim segmentima društva, posebno u djelu rukovodećih struktura, sazrela je svijest o sustavnom djelovanju na primjeni principa zdravog radnog mjesta, jer se nizom ekonomskih i drugih pokazatelja došlo do saznanja o velikim financijskim benefitima takove politike.
Prihvaćanjem principa i metoda medicinske prakse zasnovane na dokazima dolazi se do poboljšanja kvalitete rada u službama medicine rada, te pridonosi stvaranju čvrste znanstvene i profesionalne osnove u području medicine rada. Između ostalog, takovi principi su i podloga Europske strategije prevencije profesionalnih bolesti kože. Stručno - znanstveni interes istraživanja s praktičnim iskustvima iz područja medicine rada i zaštite na radu povezana su s profesionalnim respiratornim bolestima, bolestima vezanim uz rad, naprezanja na radu kako fizičkih tako i psihičkih. Poljoprivrednici, zdravstveni radnici, a i radnici migranti su osjetljive radne skupine često kroz praksu i literaturu nedovoljno istaknute.
Unapređenje i nove metode promocije zdravlja i zdravog radnog mjesta omogućava zdravo gospodarstvo i razvoj zajednice, te stoga je prevencija jedan od ključnih elemenata djelovanja stručnjaka za područje zaštite zdravlja na radu. Značajne su i primjetne promjene u zakonskoj regulativi, zdravstvenom sustavu, dnevnoj praksi medicine rada i zaštite na radu, poglavito u našoj zemlji. Sve su to pitanja o kojima je raspravljano tijekom kongresa.
Nama je kao državi, društvu i struci obveza da naše standarde uskladimo s postojećim standardima u razvijenim zemljama EU, pogotovo kao zemlja koja je potpisala pristupni ugovor s Europskom Unijom, te da prepoznajemo obvezu države za postizanjem i unapređenjem stanja na razini civilizacijskih postignuća europskih država gdje je temeljni dio pravo radnika, njegove obitelji i djece na život i rad u zdravoj i sigurnoj zajednici. Zato se i naš 5. Kongres medicine rada održao pod radnim naslovom: ZDRAVLJE, RAD I ZAJEDNICA.
Malobrojni specijalisti medicine rada obavljaju specifičnu zdravstvenu zaštitu, djelatnost o kojoj su kolege liječnici najčešće slabo upoznati. Djelovanje medicine rada može se najvećim dijelom definirati kao “djelatnost zdravstvene zaštite radnika koja obuhvaća očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja i socijalne sigurnosti radnika u odnosu na rad i radni okoliš, te prilagođavanje radnika radu i prilagođavanje rada radniku“.
U svim segmentima društva, posebno u djelu rukovodećih struktura, sazrela je svijest o sustavnom djelovanju na primjeni principa zdravog radnog mjesta, jer se nizom ekonomskih i drugih pokazatelja došlo do saznanja o velikim financijskim benefitima takove politike.