za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Lista delegata


Na sjednici Upravnog odbora Hrvarskog društva medicine rada održanoj 12. listopada 2012. godine usvojena je lista delegata za slijedeće četiri godine.

Izvješće izbornog povjerenstva HLZ HDMR – izbor kandidata za izaslanike skupštine u studenom 2012.

PODRUŽNICA ZAGREB (20 kandidata)
Prezime Ime
Balenović Almenka
Bogadi Šare Ana
Bogović Igor
Brkić Jasenka
Dečković Vukres Vlasta
Eremić Heitzler Zdravka
Furač Gopčević Rajka
Gulin Vesna
Huršidić Radulović Azra
Kanceljak Macan Božica
Kratohvil Mladen
Macan Jelena
Mustajbegović Jadranka
Plavec Davor
Poplašen Dijana
Prohić Alef
Šetek Jadranka
Sitar Srebočan Vesna
Sruk Branko
Vlaić Damir

PODRUŽNICA RIJEKA (6 kandidata)
Prezime Ime
Božin Juračić Jadranka
Šubert Mladen
Tomac Mladen
Stipanović Milan
Tudor Pavlić Tea
Bjedov Mirjana

PODRUŽNICA SPLIT (6 kandidata)
Prezime Ime
Ivančev Vladimir
Matulić Milena
Muše Danielov Marija
Paladin Šušnjara Ljubica
Varinac Barać Milana
Wagner Morana

PODRUŽNICA ZADAR (1 kandidat)
Prezime Ime
Mustać Mate

PODRUŽNICA OSIJEK, NAŠICE, VINKOVCI, ŽUPANJA, VUKOVAR (4 kandidata)
Prezime Ime
Ambrušić Đuro
Nikšić Darko
Petrošević Mirko
Čelebić Ilija

PODRUŽNICA DUBROVNIK (1 kandidat)
Prezime Ime
SokalBoris

PODRUŽNICA BJELOVAR, VIROVITICA (1 kandidat)
Prezime Ime
BačuraIvan

PODRUŽNICA ISTARSKA (2 kandidata)
Prezime Ime
Blažić Helena
Kancelir Miletić Vesna

PODRUŽNICA KARLOVAC, OGULIN (2 kandidata)
Prezime Ime
Strikić Nada
Trkulja Gordana

PODRUŽNICA VARAŽDIN, ČAKOVEC (2 kandidata)
Prezime Ime
Horvat Jadranka
Rogina Dragutin

PODRUŽNICA KOPRIVNICA (1 kandidat)
Prezime Ime
ImbriovčanDubravka

PODRUŽNICA SLAVONSKI BROD, NOVA GRADIŠKA (2 kandidata)
Prezime Ime
Korči Lovaković Željka
Lovrić Veronika

PODRUŽNICA POŽEGA (1 kandidat)
Prezime Ime
KardumSlavica

PODRUŽNICA ŠIBENIK (1 kandidat)
Prezime Ime
MarkovićVlatko

KRAPINSKO ZAGORSKA PODRUŽNICA (1 kandidat)
Prezime Ime
Dobrić Branka

ČLANOVI IZBORNOG POVJERENSTVA:
  • Vesna Hećimović
  • Horvat Jadranka
  • Belošević Ljiljana
  • Anita Ljubičić Ćalušić