za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Prikaz aktualnih međunarodnih projekata u medicini rada

P O Z I V

Hrvatsko društvo za medicinu rada HLZ, Ogranak Zagreb organizira stručni sastanak koji će se održati u srijedu 23.01.2013. u 19:00 sati u HLZ, Šubićeva 9.

Dnevni red sastanka:

TEME I PREDAVAČI
 1. Prikaz aktualnih međunarodnih projekata u medicini rada
  1. FP7: ORCAB- Improving quality and safety in the hospital: The link between organisational culture, burnout, and quality of care
  2. DG SANCO: PROMOVAX-Promote Vaccinations among Migrant Populations in Europe Predavač: Prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović, ŠNZ "A. Štampar", Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  3. EU project SafeHair: common Health and Safety Development in Proffesional Hairdressing in Europe
  4. COST Action "Development and Implementation of European Standards on Prevention of Occupational Skin Diseases (StanDerm)" Predavači: Dr. sc. Jelena Macan, dr .med. i Marija Kujundžić Brkulj, ing. med. lab. dijag., Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
 2. Razno
 • Tajnik: Damir Vlaić, dr. med.
 • Predsjednica: Jelena Macan, dr. med.
 • Blagajnica: Jadranka Šetek, dr. med.