za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Simpozij povodom 50 godina postojanja i djelovanja našeg Društva

 • Zaključak
 • Najava
 • Program
Poštovane i drage kolegice i kolege,

Pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike prof. dr. sc. Ive Josipovića, Ministra rada i mirovinskog sustava Prof. dr. sc. Miranda Mrsića, Ministra zdravlja Prof. dr. sc. Rajka Ostojića, Hrvatske liječničke Komore i njegova Predsjednika Prim. Hrvoja Miniga i Hrvatskog liječničkog zbora i Predsjednika Prof. dr. sc Željka Krznarića odražali smo Simpozij "Novi alati u medicini rada" zajedno s svečanim obilježavanjem 50 godina postojanja i djelovanja Hrvatskog društva za medicinu rada. Simpozij je održan dana 08.11.2013. g. u Hrvatskom liječničkom Zboru.

Na ovom velikom jubileju 50 godina djelovanja medicine rada, koji je između ostalog pokazao izuzetan značaj koji je medicina rada imala u kontinuitetu, a koji također ima i u današnjim uvjetima i brige za zdravlje radne populacije, simpoziju su nazočili visoki dužnosnici kao i Ministar prof. dr. sc Mirando Mrsić, gosti iz inozemstva, predsjednici društva specijalista medicine rada iz okruženja Slovenije (dr. Andrea Margan), Bosne i Hercegovine (Prof. dr. sc. Nurka Pranjić), Crne Gore (dr Lidija Delević), Makedonije (ass. dr. Dragan Mijakoski), te predsjednica UEMS-ove Sekcije za medicinu rada ass. mag. Alenka Škerjanc.

U pozdravnom govoru Ministar Mrsić je naglasio značaj koji je medicina rada imala i do sada. Najavio je namjeru i intenciju da se kroz donošenje dva zakona koji su u fazi priprema, a radi se o Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji donesu bolji zakonski okviri za djelovanje specijalista medicine rada.

Predsjednica UEMS-ove Sekcije za medicinu rada ass. mag. Alenka Škerjanc istaknula je u pozdravnom govoru doprinos Društva i naših predstavnika u radu Sekcije za medicinu rada čiji smo član od osnutka i ukazala na potrebu utvrđivanja daljeg djelovanja i pozicioniranja medicine rada u novim društveno ekonomskim uvjetima.

Na jubileju osnivanja i 50 godišnjici društva pridružili su nam se naše kolegice i kolege koji se nalaze u mirovini, jer su mnogi od njih dali značajan, neprocjenjiv i izuzetan doprinos medicini rada u Hrvatskoj. Hrvatsko društvo za medicinu rada zahvalilo se našim umirovljenim kolegama s prigodnim Zahvalnicama, kao i radno aktivnim članovima društva koji su bili na rukovodećim pozicijama u Društvu kroz ovih 50 godina.

Značajni jubilej bio je prilika i da se zahvalimo i osvrnemo na rad naših učitelja i profesora koji se nalaze u mirovini prof. emeritus Eugenije Žuškin, prof. dr. sc. Dunje Beritić-Stahuljak, akademika Marka Šarića i prof. dr. sc. Fedora Valića, koji je nažalost preminuo 15 dana prije održavanja našeg Simpozija.

Na Simpoziju smo govorili o povijesti medicine rada i formiranja Hrvatskog društva za medicinu rada, a također i o promjenama u edukaciji specijalista. Ukazali smo na značajni znanstveni doprinos u istraživanju opasnosti i štetnosti koje rad može imati na radnike i svjetski znanstveni doprinos Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada. Uloga Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu je sve intenzivnije povezivanje svih koji se bave zaštitom zdravlja na radu i njihova edukacija. Ovo je također bila prigoda da planiramo, analiziramo i utvrdimo vizije daljnjeg djelovanja i pozicioniranja medicine rada u novim okolnostima, kako u radno tehnološkim, tako i u društveno ekonomskim uvjetima.

Zaštita zdravlja radnika i briga za njihovo zdravlje u Hrvatskoj je u skladu s navišim standardima u Europi i u skladu sa stremljenjima razvijenih zemalja svijeta i Svjetske zdravstvene organizacije, te Međunarodne organizacije rada (ILO). S ponosom smo konstatirati da smo postigli izuzetne rezultate u provođenju zdravstvene zaštite radne populacije. Kroz ovih pedeset godina, zahvaljujći predanom radu specijalista medicine rada, osmišljenoj zdravstvenoj politici, najkvalitetnijoj edukaciji, i našim najeminentnijim stručnjacima i profesoriama, predvodili smo u izradi najviših standarda i organizacije medicine rada.

Medicina rada je javno zdravstvena djelatnost, snažnog preventivnog djelovanja, okrenuta prvenstveno radnoj populaciji, radniku i njegovom radnom mjestu i nastojanju da se prati i poboljša njegovo zdravstveno stanje. Hrvatsko društvo za medicinu rada radi na poboljšanju kvalitete rada specijalista, te primjenjuje adekvatne nove alate koji su često rezultat stručnog rada mnogih mladih kolega. Naša struka je usko vezana i ovisna o gospodarsko socijalnim kretanjima naše države i društvene zajednice. Nove tehnologije, zajedno s informatizacijom donose nove opasnosti i štetnosti, te predstavljaju nove elemente djelovanja i rada medicine rada, stoga Društvo je prošle godine izradilo "Smjernice za zdravstvene preglede zaposlenih". Pri donošenju Smjernica rukovodili smo se između ostalog i strateškom odlukom Svjetske zdravstvene organizacije i njene Globalne strategije "zdravlje na radu za sve".

Hrvatsko društvo za medicinu rada nastoji prihvaćanjem principa i metoda medicinske prakse zasnovane na dokazima (Evidence – base) i analizi cost – efectiv preventivnih mjera promocije zdravlja na radu poboljšati kvalitetu rada u službama medicine rada, te je izradilo Priručnik, koji je ovom prigodom i podijeljen sudionicima Simpozija, "Vježbe za radnike izložene statodinamičkim opterećenjima trupa na radnom mjestu".

Jubilej Hrvatskog društva za medicinu rada i djelatnost medicine rada u Republici Hrvatskoj podignut je na nivo koji svojim postojanjem i djelovanjem zaslužuje, te je na Simpoziju bilo 182 sudionika. Simpozij je bila prilika i "način" da se okupimo svi zajedno, sve kolege, koje rade ili su u mirovini, svi s kojima smo surađivali i surađujemo u zaštiti zdravlja na radu, te da se uz radni dio nastavimo ugodno družiti u klupskim prostorijama uz primjeren domijenak. Zahvaljujem se svima koji su dali svoj doprinos organizaciji ovako velikog i značajnog skupa.

Još jednom veliko hvala svima koji su ugradili svoj rad, znanje i ljubav u medicinu rada. Hvala što ste podigli, razvijali i održavali ovu našu medicinu rada na svjetskom nivou. Hrvatsko društvo za medicinu rada radi na održanju ovog visokog standarda, što smo i ovim Simpozijem pokazali.

Predsjednica Hrvatskog društva za medicinu rada HLZ:
Prim. dr. sc. Azra Huršidić - Radulović, dr. med.
specijalist medicine rada

Poštovane i drage kolegice i kolege,

Kao što vam je većini Vas poznato, dana 08.11.2013.g. naše Društvo za medicinu rada obilježava 50 godina svojeg postojanja i djelovanja, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog liječničkog zbora, te će se navedenog datuma održati i Simpozij s odgovarajućim programom.

Radi se o značajnom jubileju djelovanja koji između ostalog pokazuje izuzetan značaj koji je medicina rada imala u kontinuitetu, a također ima i u današnjim uvjetima, posebno u okolnostima članstva u EU i brige za zdravlje radne populacije. U tom smislu, molim Vas da osigurate slobodne termine u naznačenom periodu (08.11.2013.g.), te svojim prisustvom i učešćem na Simpoziju, učinimo da ovaj jubilej medicine rada u Republici Hrvatskoj podignemo na nivo koji svoji postojanjem i djelovanjem zaslužuje.

Kako se radi o jubileju osnivanja i godišnjici djelovanja u kojem su značajan, neprocjenjiv i izuzetan doprinos dali mnoge naše kolegice i kolege koji se danas nalaze u mirovini pozdravimo ih i pozovimo s velikom zahvalnošću i srdačnom dobrodošlicom, te Vas sve pozivam da se zajedno uključimo u radnu proslavu ovog jubileja. Ovo je također prigoda da planiramo, analiziramo i utvrdimo vizije daljnjeg djelovanja i pozicioniranja medicine rada u novim okolnostima, kako u radno tehnološkim, tako i u društveno ekonomskim uvjetima.

Također bih spomenula da je naša Obljetnica osnivanja vezana i za djelovanje medicine rada iz regije pa i šire, te su tako s velikim zadovoljstvom pozvani svi dostupni predstavnici društava medicine rada u regiji.

S poštovanjem,

Predsjednica Hrvatskog društva za medicinu rada HLZ:
Prim. dr. sc. Azra Huršidić - Radulović, dr. med.
specijalist medicine radaSIMPOZIJ 50 GODINA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA MEDICINU RADA

NOVI ALATI U MEDICINI RADA

 • Mjesto održavanja: Hrvatski liječnički zbor, Šubićeva 9, Zagreb
 • Vrijeme održavanja: petak, 08.11.2013. god.
 • Rok za prijave: Prijave učešća na Simpoziju potrebno je poslati na e-mail: hdmr@panika.net do 26.10.2013. godine (opcija fax: +01 3756 821)
  Napomena: Molimo sudionike Simpozija da prilikom prijave posebno naznače ukoliko žele prisustvovati zajedničkom druženju - večeri (o vlastitom trošku) dana 08.11.2013. godine.

 • PROGRAM:
09:00
Prijava sudionika
10:00
Svečano otvaranje
10:45
Medicina rada danas i Hrvatsko društvo za medicinu rada HLZ
Prim. dr. sc. Azra Huršidić-Radulović, dr. med.
11:05
Povijest medicine rada i Hrvatskog društva za medicinu rada
Prim. dr. sc. Vlasta Dečković Vukres, dr. med.
11:25
Edukacija specijalista medicine rada i sporta
Prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović, dr. med.
11:45
Pauza
12:00
Znanstvena postignuća u medicini rada
Dr. sc. Varnai Veda Marija, dr. med.
12:20
Uloga Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Prim. dr. sc. Marija Zavalić, dr. med.
12:40
Hommage našim profesorima:
 • Prof. emeritus Eugenija Žuškin, dr. med.
  Prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović, dr. med.
 • Prof. dr. sc. Dunja Beritić-Stahuljak, dr. med.
  Dr. sc. Vesna Sitar-Srebočan, dr. med.
 • Akademik Marko Šarić, dr. med.
  Doc. dr. sc. Biserka Radošević Vidaček, prof. psih.
 • Prof. dr. sc. Fedor Valić, dipl. ing.
  Prof. dr. sc. Jagoda Doko Jelinić, dipl. ing.
13:20
Predaja zahvalnica članovima Društva
14:00 - 15:30
DOMJENAK
NOVI ALATI U MEDICINI RADA:
Doprinos članova HDMR i novih specijalista
15:30
Smjernice za zdravstvene preglede zaposlenih
Jadranka Šetek, dr. med.
15:45
Priručnik - Vježbe za radnike izložene statodinamičkim opterećenjima trupa
Dr. sc. Jelena Macan, dr. med.
16:00
Indikatori kvalitete u medicini rada
Mira Vukšić, dr. med.
16:15
Unaprjeđenje stručnog rada kroz specijalističke radove:
 • Zdravstveni nadzor radnika profesionalno izloženih kancerogenim tvarima
  Damir Vlaić, dr. med.
 • Prijedlog smjernica za dijagnozu i preporuke za sprječavanje profesionalnog kontaktnog dermatitisa
  Ivana Kerner, dr. med.
 • Standardizirani alati za rad u službi medicine rada
  Dr. sc. Marija Bubaš, dr. med.
 • Prijedlog smjernica za povezivanje štetnosti na radnom mjestu i bolesti iz liste profesionalnih bolesti sa dijagnozama i šiframa prema međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema
  (MKB-10)
  Dijana Poplašen, dr. med.
 • Prijedlog zdravstvenih kriterija i opsega pregleda ronioca
  Tomislav Furlan, dr. med.

 • Kotizacija: Simpozij nema kotizacije
 • Bodovanje: Simpozij je bodovan prema Pravilniku o trajnoj medicinskoj naobrazbi Hrvatske liječničke komore; predavač - 9 bodova, slušač - 7 bodova
 • Organizacijski odbor:
  • Prim. dr. sc. Azra Huršidić - Radulović, dr. med.
  • Prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović, dr. med.
  • Dr. sc. Jelena Macan, dr. med.
  • Prim. dr. sc. Vlasta Dečković Vukres, dr. med.
  • Jadranka Šetek, dr. med.