za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Simpozij - radna sposobnost nakon akutnih stanja u kardiologiji

Radna skupina za akutni koronarni sindrom i
Radna skupina za kardiologiju rada i sporta organiziraju

Simpozij pod naslovom
RADNA SPOSOBNOST NAKON AKUTNIH STANJA U KARDIOLOGIJI

 • MJESTO ODRŽAVANJA: Europski dom Zagreb, Jurišićeva 1/1, 10000 Zagreb
 • VRIJEME ODRŽAVANJA: subota, 18. svibnja 2013. godine

Poštovane kolegice i kolege,

Svakodnevno svjedočimo sa sve većim uspjesima u liječenju kardiovaskularnih bolesti, kako zahvaljujući razvoju sofisticiranih dijagnostičkih metoda, tako i intervencijskog i medikamentoznog liječenja. Hrvatska kardiologija većinom ne zaostaje za zemljama europskog okruženja, pa i šire dijelom zahvaljujući i entuzijazmu timskog rada svih koji sudjeluju u liječenju kardioloških bolesnika.

Jedan od aspekata liječenja koji do sada nije bio u fokusu interesa hrvatske medicinske javnosti je radna sposobnost kardioloških bolesnika i njihov što brži povratak u svakodnevnu radnu aktivnost. Pilot istraživanja pokazuju da je trajanje bolničkog liječenja i bolovanja naših bolesnika duže u odnosu na podatke iz literature, da im padaju prihodi i slabi kvaliteta života nakon liječenja, a da je broj umirovljenih nakon liječenja neprihvatljivo visok. Prepoznavanje problema i njegova analiza, prilagođavanje zdravstvene politike i legislative naprecima kardiovaskularne medicine, osiguravanje odgovarajuće i promptne rehabilitacije neke su od mjera koje bi mogle promjeniti nezadovoljavajuće stanje na ovome području. Upravo su to ciljevi ovoga simpozija kojega zajednički organiziraju Radna skupina za akutni koronarni sindrom i Radna skupina za kardiologiju rada i sporta Hrvatskog kardiološkog društva, koji je namjenjen kardiolozima, specijalistima medicine rada i sporta, te svim drugim zainteresiranim kolegama i koji će biti bodovan prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore.

Nadamo se da ćete pronaći interes za sudjelovanje na ovome skupu.

Srdačan pozdrav,

Prof.dr.sc. Vjeran Nikolić-Heitzler,dr.med.
Predsjednik
Radna skupina za akutni koronarni sindrom HKD
Hrvatsko kardiološko društvo


Doc.dr.sc. Hrvoje Pintarić
Predsjednik
Radna skupina za kardiologiju rada i sporta
Hrvatsko kardiološko društvo


Doc.dr.sc. Zdravko Babić, dr.med.
Tajnik
Radna skupina za akutni koronarni sindrom
Radna skupina za kardiologiju rada i sporta
Hrvatsko kardiološko društvo


 • PROGRAM:
09.00 - 09.10 Uvod
Prof.dr.sc. Vjeran Nikolić-Heitzler,
Doc.dr.sc. Hrvoje Pintarić
  Predsjedavajući: Prof.dr.sc. Davor Miličić,
Prof.dr.sc. Bojan Biočina
09.10 - 09.30 Radna sposobnost nakon akutnog infarkta miokarda
Doc.dr.sc. Zdravko Babić
09.30 - 09.50 Radna sposobnost nakon popuštanja srca
Prof.dr.sc. Davor Miličić
09.50 - 10.10 Radna sposobnost kod aritmija i smetnji provođenja
Prof.dr.sc. Robert Bernat
10.10 - 10.30 Radna sposobnost nakon kardiokirurških zahvata
Prof.dr.sc. Bojan Biočina
  Pauza za kavu
  Predsjedavajući: Prof.dr.sc. Vjeran Nikolić-Heitzler,
Doc.dr.sc. Hrvoje Pintarić
11.00 - 11.30 Značaj rehabilitacije za radnu sposobnost
bolesnika s kardiovaskularnim bolestima

Doc.dr.sc. Duško Cerovac
11.30 - 11.50 Sposobnost upravljanja motornim vozilima
kod bolesnika s kardiovaskularnim bolestima

Prof.dr.sc. Vjeran Nikolić-Heitzler
11.50 - 12.10 Europsko udruženje medicinskih vještaka u socijalnom osiguranju
– recentni stavovi za kardiovaskularne bolesti

Prim.dr.sc. Nada Turčić
12.10 - 12.30 Tjelesna aktivnost, sport i rekreacija
prije i nakon akutnih stanja u kardiologiji

Doc.dr.sc. Hrvoje Pintarić
12.30 - 13.00 Okrugli stol s raspravom
  Ručak za sudionike
 • ORGANIZATOR SKUPA:
  • Radna skupina za akutni koronarni sindrom Hrvatskog kardiološkog društva,
  • Radna skupina za kardiologiju rada i sporta Hrvatskog kardiološkog društva
 • TEHNIČKI ORGANIZATOR SKUPA:
 • KOTIZACIJA: 100 kuna
 • UPLATA KOTIZACIJA:
 • a) na žiro-račun:
  • O Tours d.o.o., Gajeva 6/1, Zagreb,
  • s naznakom: za Simpozij radna sposobnost
  • nakon akutnih stanja u kardiologiji;
  • žiro račun : 2484008-1100603496
  • poziv na broj 02-18-05
 • b) na mjestu održavanja na dan Simpozija

 • BODOVANJE SKUPA: Skup će se bodovati prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore.