za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Stručni sastanak

P O Z I V

Hrvatsko društvo za medicinu rada HLZ, Ogranak Zagreb organizira stručni sastanak koji će se održati u srijedu 26.03.2014. u 19:00 sati u HLZ, Šubićeva 9.

Dnevni red:

  1. Prikaz disertacije: "Indeks radne sposobnosti te morbiditetni i psihički profil pripadnika profesionalnih vatrogasnih postrojbi"
    • dr. sc. Dijana Poplašen spec. med. rada i sporta
  2. Profesionalna otrovanja zabilježena u Centru za kontrolu otrovanja tijekom 2013. godine
    • dr. sc. Anita Ljubičić, dr. med.
  3. Razno

Predsjednica: Jelena Macan, dr. med.
Tajnica: Almenka Balenović, dr. med.
Blagajnica: Jadranka Šetek, dr. med.