za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Događanja


Tečaj iz pomorske medicine za specijaliste medicine rada

O b a v i j e s t

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu organizira Tečaj iz pomorske medicine za specijaliste medicine rada od 17. do 19. listopada 2013. godine, u prostorijama Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, R. Cimermana 64a, Zagreb, Kajzerica (karta).

Svrha tečaja je dobivanje ovlaštenja za preglede pomoraca i članova posade brodova.

Program i sadržaj tečaja propisan je Pravilnikom o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (NN 93/07).

Ukoliko ste zainteresirani za pohađanje tečaja, lijepo Vas molimo prijavite se gđi. Ines Šarić na e-mail:
  izobrazba@hzzzsr.hr

U PRIJAVNICI molimo navedite:
 • ime i prezime
 • datum rođenja (podatak koji se upisuje na potvrdu)
 • naziv i adresu ustanove u kojoj ste zaposleni
 • broj telefona
 • e-mail adresu

Prema Pravilniku o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (NN 93/07) program tečaja u trajanju od 25 sati je slijedeći:
 • Uvod u pomorsku medicinu
  • Povijest pomorske medicine
  • Posebnosti pomorske medicine
 • Pomorska plovidba
 • Metereologija i oceanografija
 • Radna okolina pomoraca, brod i brodska postrojenja
 • Pomorsko pravo i konvencije, zakonodavstvo, pravila i propisi u Republici Hrvatskoj
 • Standardi medicinskih pregleda
 • Epidemiologija i tropske bolesti
 • Zaključne teme
  • Završno ispitivanje
  • Vrednovanje tečaja