za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Ustrojstvo


Tijela i organizacija društva

TIJELA DRUŠTVA
 • Skupština društva
 • Upravni odbor
 • Predsjednik
 • Prvi dopredsjednik, Drugi dopredsjednik
 • Tajnik
 • Rizničar


ORGANIZACIJA DRUŠTVA
 1. Skupština društva - čine izaslanici - jedan izaslanik na 5 članova Stručnog društva
 2. Upravni odbor - mr. sc. dr. Zdravka Eremić-Heitzler, dr. Tomislav Furlan, dr. Vesna Hećimović,
  dr. Jadranka Horvat, prim. dr. sc. dr. Azra Huršidić-Radulović, dr. Vesna Kancelir Miletić,
  dr. sc. dr. Jelena Macan, dr. Snježana Matoc, dr. Milena Matulić, dr. Ljubica Paladin-Šušnjara, mr. sc. dr. Mirko Petrošević, dr. sc. Dijana Poplašen, dr. Tatjana Rogina, dr. Milorad Stipanović, dr. Zora Stanić-Radoš, dr. Nada Strikić, dr. Jadranka Šetek, dr. Neven Varljen, dr. Mira Vukšić.
  Na sjednice se poziva i Ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu i sigurnost na radu
  - prim. dr. sc. dr. Marija Zavalić i Ravnateljica IMI-a.
 3. Predsjednik - prim. dr. sc. dr. Azra Huršidić-Radulović
 4. Prvi dopredsjednik - dr. Tomislav Furlan, Drugi dopredsjednik - dr. Mira Vukšić  
 5. Tajnik - dr. sc. Dijana Poplašen
 6. Rizničar - dr. Jadranka Šetek


PREDSJEDNICI OGRANAKA
 • Južna Hrvatska; dr. Mira Vukšić
 • Primorsko - istarski ogranak; dr. Tomislav Furlan
 • Slavonsko - baranjski ogranak; mr. sc. dr. Mirko Petrošević
 • Varaždinsko - međimurski ogranak; dr. Jadranka Horvat
 • Zagrebački ogranak; dr. sc. dr. Jelena Macan