za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Ustrojstvo


Tijela i organizacija društva

TIJELA DRUŠTVA
 • Skupština društva
 • Upravni odbor
 • Predsjednik
 • Prvi dopredsjednik, Drugi dopredsjednik
 • Tajnik
 • Rizničar


ORGANIZACIJA DRUŠTVA
 1. Skupština društva – čine izaslanici (jedan izaslanik na 5 članova Stručnog društva)
 2. Upravni odbor – Tomislav Furlan, doc. dr. sc. Bojana Knežević, prim. dr. sc. Azra Huršidić-Radulović, Davor Horvat, Željko Špiranović, Dina Skroza, Tajana Rogina, Milena Matulić, Mate Mustać, Helena Blažić, Neven Varljen, Ivana Kerner, Almenka Balenović, doc. dr. sc. Milan Milošević, Ina Kardoš
 3. Predsjednik – Tomislav Furlan, dr. med.
 4. Prvi dopredsjednik – doc. dr. sc. Bojana Knežević, dr. med.,
  Drugi dopredsjednik – Milena Matulić, dr. med.  
 5. Tajnik – dr. sc. Tajana Božić, dr. med.
 6. Rizničar – Tajana Rogina, dr. med.


PREDSJEDNICI OGRANAKA
 • Južna Hrvatska – Milena Matulić, dr. med.
 • Primorsko-istarski ogranak – Helena Blažić, dr. med.
 • Slavonsko-baranjski ogranak – Davor Horvat, dr. med.
 • Varaždinsko-međimurski ogranak – Tajana Rogina, dr. med.
 • Zagrebački ogranak Ivana Kerner, dr. med.