za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Zakonodavstvo


Zaštita na radu

Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 114/03, 100/04 (čl. Zakona o gradnji), 86/08, 116/08
(čl. Zakona o Državnom inspektoratu), 75/09)
Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/97, 114/02, 126/03, 144/09)
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84 )
Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06)
Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 89/10)
Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05)
Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (NN 52/84)
Pravilnik o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu (NN 114/02, 126/03)
Pravilnik o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu
(NN 114/02, 126/03)
Pravilnik o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu (NN 114/02, 29/05)
Pravilnik o programu, sadržaju i načinu provjere znanja poslodavaca ili njihovih ovlaštenika iz područja zaštite na radu (NN 69/05)
Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (NN 114/02, 126/03)
Pravilnik o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu (NN 1/11)
Pravilnik o poslovima na kojima ne smije raditi žena (NN 44/96)
Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta, prava na dopust trudne radnice, prava na dopust radnice koja je rodila i prava na dopust radnice koja doji dijete
(NN 112/11)
Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83)
Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)
Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri ronilačkim radovima (Sl.list 36/58)
Pravilnik o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prijevozu motornim vozilima (Sl.list 55/65)
Naredba o zabrani upotrebe motornih benzina za odmašćivanje, pranje ili čišćenje metalnih dijelova i predmeta od drugog materijala (Sl.list 23/67)