za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Zakonodavstvo


Zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu

Zakon o prestanku važenja Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (NN 139/10)

     Danom stupanja na snagu (1. siječnja 2011.) ovoga Zakona prestaju važiti:

Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (NN 85/06, 67/08)
Mreža ugovorenih subjekata medicine rada (NN 115/07)
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (NN 125/07)
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (NN 125/07, 04/08)
Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (NN 115/10, 48/11)
Opći uvjeti ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (NN 22/09)
Pravilnik o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti
(NN 125/07, 04/08, 66/10)
Pravilnik o ovlastima i načinu obavljanja vanjskog nadzora kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (NN 70/10)
Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada (NN 48/11)