za zdravstvene preglede zaposlenih
Vježbe za radnike izložene statičkim   i dinamičkim opterećenjima trupa
Kontakt
Zakonodavstvo


Zdravstvena zaštita

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12)
Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (NN 107/07)
Zakon o liječništvu (NN 121/03, 117/08)
Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04)
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 125/08, 55/09, 119/09)
Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 133/07, 154/08)
Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11)
Pravilnik o obrascu dnevnika rada doktora medicine rada na specijalističkom usavršavanju
(NN 123/11)
Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence i akti HLK)
Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 9/05)
Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/11)
Pravilnik o načinu obavljanja medicinsko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama
(NN 34/05)
Pravilnik o stručnom nadzoru u djelatnosti medicine rada (NN 106/04)
Plan i program mjera specifične zdravstvene zaštite radnika (NN 122/07)
Pravilnik o stručnom nadzoru (NN 6/11)